Toiminta

Punkalaitumen Yrittäjät ry

1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä

2. edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon

3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa

4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä

5. huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön antamista tehtävistä

6. huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta