Yrittäjät: Työllistämistoimia on tehtävä lisää

27.10.2018

Suomen Yrittäjät kannustaa hallitusta edistämään pienten yritysten työllistämisen helpottamista, mutta tarjoaa irtisanomissuojan keventämiselle myös vaihtoehtoja. Yksi olisi uudistaa työaikalaki niin, että kaikilla yrityksillä on samat sopimisen mahdollisuudet ilman luottamusmiespakkoa. Toinen vaihtoehto olisi laajempi työllistämispaketti.

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen on tehtävä määrätietoisesti työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä, vaikka niitä vastustetaan poliittisin lakoin. Yrittäjäjärjestö julkaisi torstaina omia vaihtoehtojaan nykyisen työtaistelutilanteen ratkaisemiseksi.

– Tuore työllisyyskatsaus kertoo, että kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu työllisyysastetrendi ei ole viime kuukausina parantunut. Tämä on signaali siitä, että tarvitaan lisää toimenpiteitä, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Hallitus on Yrittäjien mielestä oikealla asialla, kun se pyrkii helpottamaan työllistämistä pienissä yrityksissä. 

– Esitys ei ole niin hyvä kuin sen pitäisi olla, mutta se olisi yrittäjien kannalta toivottu ja selkeä askel parempaan. Kannustamme hallitusta viemään sitä eteenpäin, Mäkynen sanoo.

Jos irtisanomissuojan keventäminen ei onnistu, Mäkysen mukaan on etsittävä muita vähintään yhtä vaikuttavia toimia, jotta työllisyys voi parantua ja pienet yritykset rohkaistuvat tarjoamaan enemmän työtä. 

– On myös muita vaihtoehtoja, mutta ei käy, että korvaava esitys on joku lumelääke vailla vaikutusta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät esittää kahta vaihtoehtoa, jos irtisanomissuojan kevennys ei voi edetä.

Vaihtoehto 1: Työaikalain uudistus

Ensimmäinen vaihtoehto on uudistaa työaikalaki niin, että poistetaan sopimisen kiellot järjestäytymättömiltä yrityksiltä ja annetaan niille kaikki sama liikkumatila, joka on työnantajaliittoihin kuuluvilla yrityksillä.

Samalla pitää mahdollistaa paikallinen sopiminen luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa myös niissä tapauksissa, joissa yleissitova työehtosopimus määrää osapuoleksi luottamusmiehen.

– Tämä olisi vaikuttava toimi, joka kohdistuisi noin 50000 yleissitovan kentän työnantajayritykseen eli valtaosaan työnantajayrityksistä. Niistä monessa on huutava tarve päästä sopimaan vapaammin työajoista. Tällä hetkellä se on voimakkaasti rajattua, Pentikäinen sanoo.

Vaihtoehto 2: Työllistämispaketti

Toinen on vaihtoehto työllistämispaketti, jossa on neljä elementtiä:

  1. luopuminen takaisinottovelvollisuudesta
  2. mahdollisuus sopia sunnuntaikorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen
  3. mahdollisuus sopia ylityökorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen
  4. ensimmäisen sairauspäivän säätäminen palkattomaksi.

– Näiden toimenpiteiden yhdistelmä olisi vaihtoehto, jolla olisi selkeitä työllisyysvaikutuksia, Pentikäinen sanoo.

Osa toimenpiteistä olisi toteutettavissa nopeasti eduskunnan toimenpitein, koska työaikalaki on paraikaa eduskunnassa. Osa vaatisi jatkovalmistelua, jonka Sipilän hallitus voi käynnistää ja seuraava hallitus saattaa maaliin.

–  Jos vaihtoehdoista ei päästä sopuun pikaisella aikataululla, hallituksen on vietävä eteenpäin esitystä irtisanomisen helpottamiseksi aiemmin ilmoittamansa aikataulun mukaisesti, Mäkynen sanoo.


Lisätietoja: 
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791, jyrki.makynen@yrittajat.fi
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen@yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi