BioGTS:ltä moderni biokaasulaitos Punkalaitumelle

9.6.2017

BioGTS Oy toimittaa Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:lle modernin biokaasulaitoksen, jonka vuosittainen käsittelykapasiteetti on n. 10 000 t maatalouden biomassoja ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy on rakennuttamassa valtatie 2:n varteen, Punkalaitumen Kanteenmaan alueelle nykyaikaista kuivamädätystekniikkaan perustuvaa biokaasulaitosta. Biokaasulaitoksen paalutustyöt ovat juuri käynnistyneet alueella.

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:n biokaasulaitos on biotuotetehdas, jossa tuotetaan maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja kierrättämällä ja jalostamalla teollisuus- ja liikennekäyttöön tarkoitettua biometaania, sekä korkealaatuisia orgaanisia lannoitteita mm. luomuviljelyyn. Punkalaitumen Bioenergia Oy:n laitoksen käsittelykapasiteetti on n. 10 000 t/v. Moderni kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos on kustannustehokkain tapa käsitellä maatalouden sivuvirtoja ja vähentää lannankäsittelystä aiheutuvia päästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa vähentää eläinten lannasta aiheutuvia metaani- ja hajupäästöjä jopa 90 %.

Punkalaitumen biokaasulaitoksen tuottamaa biometaania tullaan kuljettamaan kaasunkuljetuskonteilla mm. teollisuuskäyttöön ja liikennepolttoaineena hyödynnettäväksi.

Biokaasulaitosprojektin selvitystyötä on Punkalaitumella tehty yli 2 vuotta. Nyt hanke on siinä vaiheessa, että paalutustyöt kohteessa ovat käynnistyneet. BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen näkee Punkalaitumen hankkeen merkittävänä päänavauksena vastaavanlaisille biokaasulaitosprojekteille.

TAUSTAA

  • Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:n taustalla on mm. parisenkymmentä paikallista maatalousyrittäjää, Punkalaitumen kunta, Leppäkosken Sähkö Oy ja Vatajankosken Sähkö Oy.
  • BioGTS Oy on kotimainen, vuonna 2011 perustettu patentoitujen ja tehdasvalmisteisten biokaasu- ja biodiesellaitosten valmistaja.
  • BioGTS Oy:n kehittämä ja patentoima uuteen tekniikkaan pohjaava biokaasulaitosteknologia perustuu ns. kuivaprosessiin ja soveltuu suoraan kuivienkin biomassajakeiden käsittelyyn ilman tarvetta nesteen lisäykselle.
  • Laitoksen syötteet: maatalouden biomassat ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat.
  • Laitoksen tuotteet: jalostettu biometaani, joka hyödynnetään pääasiassa teollisuuskäytössä ja liikennepolttoaineena, sekä luomulannoitteet.
  • Arvioitu vuosituotto n. 7 700 MWh biokaasua, joka vastaa 600-700 kaasuauton vuosittaista polttoainetarvetta.
  • Rakentaminen on käynnissä ja laitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2018 alkupuolella.

Lähde: BioGTS Oy:n verkkosivut.