TE: Näitä yritystukia Suomen Yrittäjät haluaa karsia – "Taipumus vääristää kilpailua"

25.4.2017

Suomen Yrittäjien mielestä yritystuista voi karsia. "Aika merkittävästikin. Olemme esittäneet hallitukselle listan yritystuista, joihin ei ole mielestämme tarvetta. Suurin säästöpotentiaali on energiatuissa ja merenkulun matkustajaliikenteen tuissa", Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi Yrittäjäsanomille perjantaina.

Miksi?

 

Yksi syy haluun karsia yritystukia on Pentikäisen mukaan huoli julkisen talouden tasapainosta.

"Julkisia menoja pitäisi pystyä vähentämään. On olemassa yritystukia, joista mielestämme ei ole sellaista hyötyä, että niihin kannattaisi nykyisessä mitassa veronmaksajien rahoja käyttää", hän toteaa Talouselämälle.

Toinen syy liittyy killpailun tasapuolisuusnäkökulmaan.

"Kyllä näillä yritystuilla on taipumus kilpailua vääristää."

Sitä, ovatko tuet olleet alunperinkin turhia, Pentikäinen ei halua arvioida, koska ei tunne kaikkien tukien syntyhistoriaa tarpeeksi. Koko järjestelmää yrittäjät eivät ole purkamassa.

"Yritystukia on kaikkiaan noin 1,3 miljardia, kyllä meidän esityksessä vielä iso osa jäi jäljellekin."

Yritystuet eivät ole ainoa asia, josta Suomen Yrittäjät olisivat valmiita leikkaamaan. Listalla on myös leikkaukset hallinnosta, asumistuesta, valtionhallinnon kehittämismäärärahoista, taiteesta ja kulttuurista, liikunnasta ja kehitysyhteistyöstä.

Menoja lisääviä ehdotuksia listalla on 820 miljoonan euron edestä. Mukana on myös yrittäjien sairasajan omavastuun lisääminen.

"Tämä kymmenen miljoonaa euroa, mikä tulisi tähän yrittäjien sairastumisen omavastuun keventämiseen, olisi täysin marginaalinen rahasumma siinä isossa kokonaisuudessa, mutta tärkeä pienten yritysten kannalta."

Suomen Yrittäjät ovat olleet pettyneitä nykyisen hallituksen uskallukseen uudistaa Suomen työmarkkinoita. Massatyöttömyyden nujertamiseen odotetaan apua hallituksen puoliväliriihestä, joka käynnistyy maanantaina.

Suomen Yrittäjien lista hallitukselle puoliväliriiheen

Yritystukien leikkaukset:

Päästökaupan kompensaatiotuki 43 milj.

Yritysten energiaverotuki 218 milj.

Merenkulun matkustajaliikenteen tuki 200 milj.

Maaseudun yritystuet 35 milj.

Palkkatuki yrityksille 30 milj.

Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille 20 milj.

Erinäisten pienten tukien leikkaukset 10 milj.

Yhteensä 556 miljoonaa euroa

Muut leikkaukset:

Hallinnon säästöt 125 milj.

Asumistuen 20% leikkaus 253 milj.

Valtionhallinnon kehitäämismäärärahojen leikkaus 80 milj.

Taide ja kulttuuri 46 milj.

Liikunta 16 milj.

Kehitysyhteistyö 34 milj.

Yhteensä 554 miljoonaa euroa

Työmarkkinoiden reformi: 25 000 uutta työllistä 500 milj.

Menoja lisäävät ehdotukset:

Investointivaraus -550 milj.

Alv:n alarajan nostaminen -160 milj.

Yrittäjien sairasajan omavastuun lisääminen -10 milj.