Uusi kilpailu kannustaa kuntia elinvoimaisuuden kehittämiseen

26.5.2016

Pirkanmaan Yrittäjät käynnistää kilpailun, jonka tarkoitus on kannustaa kuntia elinvoimatekijöidensä kehittämiseen sekä lisätä kuntien ja yrittäjien välistä vuoropuhelua. Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailu antaa kunnalle paljon hyvää tietoa sen elinvoiman kehittämistarpeista ja toimii luontevana työkaluna kunnan ja yritysten vuorovaikutuksen lisäämisessä.

Kilpailussa kunnat ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistykset arvioivat ensimmäisen kerran yhdessä kunnan toimintaa syksyllä 2016. Arvioinnissa keskeisessä roolissa ovat kunnan elinvoimaisuuteen vaikuttavat asiat, kuten muun muassa yritysmyönteinen kaavoitus, toimivat elinkeinopalvelut ja kunnan yrittäjäyhteistyö. Tänä vuonna kilpailussa painotetaan erityisesti kunnan hankintapolitiikan toimivuutta ja yritysvaikutusarviointien käyttöä kunnan päätöksenteossa.

- Vastajulkaistun Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn tulosten mukaan Pirkanmaan elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana oli heikompi kuin koko maassa keskimäärin. Pirkanmaa sai luvun 6,6 kun koko maan arvosana oli 6,7. Raportissa kuntien saamat arvosanat vaihtelivat suuresti.  Nyt käynnissä olevan kilpailun avulla kannustamme alueemme kuntia elinvoimansa kehittämiseen. Tavoitteemme on nostaa maakuntamme ELPO-kyselyn tulosten kärkeen tulevaisuudessa, toteaa elinkeinoasioiden päällikkö Marko Keski-Sikkilä.

Pirkanmaan Yrittäjien tavoite on kilpailun myötä myös lisätä yrittäjien näkemysten huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa, sillä parhaiten menestyvät ne kunnat, joissa yrittäjät kokevat tulevansa kuulluksi.

Voittajakunta palkitaan vuoden 2017 alussa järjestettävässä Pirkanmaan Yrittäjien Elinvoimaseminaarissa. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa.


Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 540 0005
elinkeinoasioiden päällikkö, Marko Keski-Sikkilä, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 449 7969.