Pk-yritykset tarjoavat todellista valinnanvapautta sote-palveluihin

29.4.2016

Pirkanmaan Yrittäjät on huolissaan, miten paikalliset ja alueelliset sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat pääsevät mukaan itsehallintoalueiden hankintoihin, kun valtioneuvoston julkaiseman linjauksen mukaan päätöksentekovaltaa keskitetään valtakunnalliseen hankintayksikköön.

Suunnitellun linjauksen toteutuminen kaventaisi oleellisesti alueellista päätösvaltaa sote-palveluiden hankinnoissa ja heikentäisi merkittävästi pienten ja keskisuurten yritysten asemaa palveluiden tarjoajina. Tämä johtaisi Pirkanmaan Yrittäjien mukaan todellisen valinnanvapauden kaventumiseen oleellisesti.

Valtioneuvoston tekemässä sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauteen liittyvässä linjauksessa on tarkoitus perustaa itsehallintoalueiden omistama valtakunnallinen yhteishankintayksikkö, joka ratkaisisi itsehallintoalueiden päättämissä yhteishankinnoissa kilpailutukseen ja hankintaan liittyvät asiat.

Yhteishankintojen lisäksi on kaavailtu, että hankintayksikkö laatii esimerkiksi itsehallintoalueiden tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija-arvioita kustannustehokkuudesta ja antaa asiantuntija-apua kullekin itsehallintoalueelle. Erityistä huomiota edellyttää tarjoajien tasapuolisen kohtelun mahdollistaminen tilanteissa, joissa kilpailutuksesta vastaa palveluita tuottavien itsehallintoalueiden omistama yhteinen hankintayksikkö, joka samalla tekee myös palveluiden tuotannon arviointitehtäviä.

Valinnanvapaus edellyttää vaihtoehtoja. Yrittäjäjärjestö toivoo päättävien tahojen nyt huomioivan, että paikalliset ja alueelliset pk-yritykset pystyvät tuottamaan toivottuja vaihtoehtoja ja tarjoamaan todellista valinnanvapautta sote-palveluihin.
 

Lisätietoja:                                                                               
toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, p. 050 540 0005, Pirkanmaan Yrittäjät ry