Suomen Yrittäjät ja MTK: Pk-yritykset ja kotimainen ruoka vahvemmin mukaan julkisiin hankintoihin

19.4.2016

EU:n uudistetut hankintadirektiivit tulevat voimaan 18.4.2016. Niiden velvoittavia säännöksiä on alettava noudattaa heti, vaikka kotimaiset hankintalain muutokset ovat vielä valmistelussa. Erityisesti on turvattava pk-yritysten mahdollisuus osallistua hankintoihin ja kotimaisen ruuan osuus julkisissa ruokahankinnoissa. Näin vaativat Suomen Yrittäjät ja MTK.

Direktiiviuudistuksen tärkeänä tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa. Lisäksi tavoitellaan muun muassa hankintamenettelyiden yksinkertaistamista sekä laadun korostumista perusteena, kun hankinnoista päätetään. Hallitusohjelman mukaan puolestaan pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin lisätään lainsäädäntöä uudistamalla. Lisäksi hallitusohjelmassa on sitouduttu kotimaisen ruoan lisäämiseen julkisissa hankinnoissa.

 

Suomen Yrittäjien tiedote kokonaisuudessaan on luettavissa tästä.