Hankintadirektiivi velvoittaa jakamaan hankinnat osiin - Pk-yritysten mahdollisuudet paranevat

18.4.2016

EU:n uudistetut hankintadirektiivit tulivat voimaan tänään. Tavoitteena on parantaa pk-yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa.

– Niiden velvoittavia säännöksiä on alettava noudattaa heti, vaikka kotimaiset hankintalain muutokset ovat vielä valmistelussa. Erityisesti on turvattava pk-yritysten mahdollisuus osallistua hankintoihin ja kotimaisen ruuan osuus julkisissa ruokahankinnoissa, vaativat Suomen Yrittäjät ja MTK.

Direktiiviuudistuksen tavoitteena on parantaa pk- yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa. Lisäksi tavoitellaan muun muassa hankintamenettelyiden yksinkertaistamista sekä laadun korostumista perusteena, kun hankinnoista päätetään. Hallitusohjelman mukaan puolestaan pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin lisätään lainsäädäntöä uudistamalla. 
MTK ja Suomen Yrittäjät korostavat sitä, että hankintadirektiivin ja hallitusohjelman myönteiset tavoitteet on saatava toteutumaan käytännössä heti.

Lähtökohdaksi hankintojen jakaminen

Direktiivin säännös, joka edellyttää hankintojen jakamista osiin, on uusi. Sen nimenomaisena tarkoituksena on, että hankinnat toteutetaan sellaisina kokonaisuuksina, että myös pienet toimijat pääsevät kilpailemaan sopimuksista.
– Hankintojen osiin jakamista koskeva velvoite on erittäin tärkeä tapa estää markkinoiden haitallista keskittymistä. Kaikkien hankintayksikköjen kannattaa käyttää tämä mahdollisuus heti täysimittaisesti, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Direktiivissä säädetään hankintasopimusten tekoperusteista tavalla, joka painottaa aiempaa selkeämmin laatua. Pelkkää hintaa voi käyttää valintaperusteena vain poikkeuksellisesti. 
– Tämä uudistus on tervetullut. On tärkeää, että valintaperusteet painottavat laadullisia tekijöitä oikein. Korkealaatuisilla kotimaisilla tuotteilla on oltava hyvät mahdollisuudet menestyä kilpailutuksissa, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii.

Tähän asti tarjouspyynnöissä ei ole otettu riittävästi huomioon sitä, että kotimaiset säännökset asettavat tuotteille korkeampia vaatimuksia kuin muissa EU-maissa keskimäärin.

35 miljardia 
Julkisia hankintoja tehdään vuodessa noin 35 miljardilla eurolla. Kyseessä on erittäin merkittävä markkina lukuisten toimialojen yrityksille. Elintarvikehankintoja tehdään julkisissa ruokapalveluissa noin 350 miljoonalla eurolla vuodessa.  Hankintadirektiivit koskevat ostoista suurimpia; niitä, jotka ylittävät niin sanotut EU-kynnysarvot. Tavara- ja palveluhankinnoissa kynnysarvo on 209 000 euroa.

Riikka Koskenranta
riikka.koskenranta@yrittajat.fi