Useat yrittäjät joutuneet lainvastaisen perinnän kohteeksi – Rikosilmoitusta suositellaan

11.4.2016

Maksuvaatimusten lähettäjä väittää saatavien olevan suoraan ulosottokelpoisia, vaikka tämä ei pidä paikkaansa.

Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun on viime aikoina tullut useita yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka ovat saaneet Tampereen Laki ja Perintä Oy:n lähettämiä maksuvaatimuksia.

Maksuvaatimuksissa peritään alun perin muun muassa Suomen Sopimusoikeusvalvonta Oy:n tai Suomalaisen Yrittäjän Edunvalvonta Oy:n saatavaa.

Useassa tapauksessa alkuperäinen lasku on ollut yrittäjien mukaan aiheeton.

– Yrittäjä ei ole joko tehnyt minkäänlaista sopimusta tai tilausta väitetyn velkojan kanssa, tai sitten sopimus on irtisanottu jo ennen väitettyä laskutuskautta, kertoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Ville Kukkonen Yrittäjäsanomille.

Tee lainvastaisesta perinnästä rikosilmoitus

Tampereen Laki ja Perintä Oy on kiistänyt yrittäjien tekemät reklamaatiot ja väittänyt, että saatavat perustuvat lakiin ja ovat suoraan ulosottokelpoisia.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Saatavat eivät ole suoraan ulosottokelpoisia. Jotta saatavat olisivat ulosottokelpoisia, tarvittaisiin siihen maksutuomio käräjäoikeudesta, Kukkonen painottaa.

Suomen Yrittäjien tietoon ei ole tullut yhtään tapausta, jossa Tampereen Laki ja Perintä Oy olisi haastanut laskun kiistäneitä yrittäjiä käräjäoikeuteen.

Tältä osin Tampereen Laki ja Perintä Oy:n toiminta on perintälain vastaista, sillä toimija antaa harhaanjohtavaa tietoa maksun laiminlyönnin seuraamuksista ja toimii muutoinkin hyvän perintätavan vastaisesti.

– Lainvastaisesta perinnästä on suositeltavaa tehdä rikosilmoitus poliisille, Kukkonen sanoo.

Suomen Yrittäjien tietojen mukaan yrittäjiä on kirjeissä uhattu myös trattaperinnällä eli julkisella maksukehotuksella ja siitä aiheutuvalla maksuhäiriömerkinnällä, vaikka yrittäjä olisi reklamoinut aiheettomana pitämästään laskusta.

– Jos maksuvaatimuskirjeen vastaanottanut yrittäjä kiistää maksuvelvollisuutensa, ei trattaperintää saa jatkaa. Perintälain mukaan trattaperintää saa käyttää ainoastaan erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan perimiseksi, Kukkonen korostaa.

Pelkkä maksuvaatimuksessa oleva uhkaus trattaperinnästä ei aiheuta yritykselle maksuviive- tai maksuhäiriömerkintää.

Reklamoi kirjallisesti

Perusteettomasta laskusta on aina syytä reklamoida kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Tällöin yrittäjälle jää myös todiste tehdystä reklamaatiosta.

Yrittäjän on syytä reklamoida laskuttajalle ja perintätoimistolle heti, kun aiheettomia laskuja ilmaantuu. Perintätoimistolle ja alkuperäiselle laskun lähettäjälle voi esittää samat perustelut laskun aiheettomuudesta.

– Erittäin tärkeää on vaatia reklamaatiossa perinnän keskeyttämistä riitaisana asiana ja kieltää perintätoimistoa käyttämästä trattaperintää. Yrittäjän kiistettyä maksuvelvollisuutensa täytyy perintä keskeyttää perintälain nojalla eikä trattaperintää ole laillista käyttää, Kukkonen sanoo.

Kiistämisen perusteluksi riittää se, että aiheettoman laskun saaja kieltää tehneensä sopimuksen tai tilauksen, johon perittävän saatavan väitetään perustuvan. Tällöin näyttövelvollisuus väitetystä sopimuksen syntymisestä tai tilauksesta on laskuttajalla.

Mikäli velallinen kiistää perustellusti maksuvelvollisuuden, tulee perintäyhtiön välittömästi keskeyttää perintätoimenpiteet eikä perintää saa jatkaa. Saatavan riitauttamisen jälkeen laskuttajan ainoaksi vaihtoehdoksi jää nostaa kanne käräjäoikeudessa.

Suomen Sopimusoikeusvalvonta Oy:n laskut ovat herättäneet ihmetystä aiemminkin. Yrittäjäsanomat uutisoi aiheesta edellisen kerran maaliskuun alussa.

Katri Simola

katri.simola@yrittajat.fi