Kyberuhkiin suhtaudutaan huolettomasti – ”Erittäin huolestuttavaa”

6.4.2016

Tieto- tai kyberturvallisuusuhat eivät huoleta suomalaisia pk-yrittäjiä.

Soneran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan vain joka kymmenes yrittäjä pitää tieto- ja kyberturvallisuusuhkia merkittävänä riskinä liiketoiminnalle.

Eniten alttiita tietoturva- ja kyberhäiriöille ovat ne 15 prosenttia pk-yrityksistä, jotka eivät ole tehneet mitään tietoturvan hyväksi viimeisten parin vuoden aikana.

Digitalisaatio on vienyt yhä useamman yrityksen liiketoiminnan verkkoon. Liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömyyden kannalta yrityksille on erittäin tärkeää tunnistaa digitaaliset uhat ja niiden torjuntakeinot.

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella tieto- ja kyberturvallisuus ei näytä kulkevan käsi kädessä liiketoiminnan muiden suunnitelmien kanssa.

– On erittäin huolestuttavaa, että 89 prosenttia yrittäjistä on sitä mieltä, etteivät tieto- tai kyberturvallisuusuhat ole riski liiketoiminnalle, sanoo Soneran pk-yritysliiketoiminnasta vastaava johtaja Kimmo Sulin.

Kyberturvallisuus ei ole vain it-asia, vaan kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa olosuhteissa. Se on osa kaiken kokoisten yritysten johtamista.

Toisaalta kyselyn tulokset kertovat, että 70 prosenttia yrittäjistä on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana toimenpiteitä tieto- ja kyberturvallisuutensa parantamiseksi. Esimerkiksi 44 prosenttia yrittäjistä on parantanut tietokoneiden tietoturvaa ja 30 prosenttia hankkinut paremman palomuurin.

Joka kymmenes yrittäjä on lisännyt yrityksen verkon suojaa palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Haittaohjelmat huolestuttavat eniten

Pk-yrittäjillä on yksi huolenaihe ylitse muiden mitä tulee kyberturvallisuuteen: haittaohjelmat. Niitä pelkää 60 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrittäjistä.

Seuraavaksi eniten yrittäjät ovat huolissaan tietoverkon tai varmuuskopioinnin kaatumisesta. Myös identiteettivarkaudet ja palvelunestohyökkäykset huolettavat viidesosaa yrittäjistä. Vähiten yrittäjät pelkäävät digitaalista teollisuusvakoilua.

Alle 45-vuotiaat eivät ole yhtä murheissaan haittaohjelmista kuin heitä vanhemmat yrittäjät. Sen sijaan nuoria yrittäjiä huolestuttaa keskimääräistä useammin verkkosivujen hakkerointi, asiakas- ja liiketoimintatietojen kaappaus, identiteettivarkaudet sekä työntekijöiden kautta tapahtuvat tietovuodot.

Soneran Yrittäjäkyselyyn vastasi internetissä 1 170 yrittäjää.

Virvamaria Toikka

virvamaria.toikka@yrittajat.fi