Suomalaisille pk-yrityksille taataan lainoja Euroopasta – jaossa 150 miljoonaa

31.3.2016

OP Ryhmä on tehnyt Euroopan investointirahaston kanssa sopimuksen takausohjelmasta.

Euroopan investointirahasto (EIR) ja OP Ryhmä solmivat keskiviikkona sopimuksen, joka takaa suomalaisille pk- ja small mid cap -yrityksille lainoja.

Lainoja voidaan myöntää yrityksille, joiden työntekijöiden määrä on alle 500 henkilöä, ja jotka ovat jollakin tavalla innovatiivisia.

EIR:n ja OP:n allekirjoittama takaus koskee yrityslainoja yhteensä 150 miljoonan euron edestä. Rahat saadaan Euroopan strategisen investointien rahastosta (ESIR).

ESIR-rahoitus on osa EU:n investointiohjelmaa, jolla pyritään edistämään kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä.

OP Ryhmä on ensimmäinen ESIR-rahoituksen välittäjäorganisaatio Suomessa.

– Uskon, että OP Ryhmän esimerkki lisää kiinnostusta tähän uuteen rahoitusmahdollisuuteen, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn tiedotteessa.

Takauksista investointeihin

OP Ryhmä voi myöntää takauksen alaisia lainoja 180 toimipisteensä kautta Suomessa, mutta myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

– Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli Suomen talouden saattamisessa takaisin kasvu-uralle. Meillä on merkittävä määrä yrityksiä, joilla on potentiaalia kasvattaa toimintaansa ja synnyttää uusia työpaikkoja, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen.

– ESIR-rahoituksen avulla yritykset voivat nyt saada edullista rahoitusta innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Suomen talous tarvitsee positiivisia signaaleja. Olen iloinen siitä, että OP on valittu ensimmäiseksi ESIR-välittäjäpankiksi Suomessa, Karhinen jatkaa.

Takausohjelman onnistuminen riippuu Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malisen mukaan paljolti siitä, miten hyvin takaukset kanavoituvat pk-yritysten rahoitukseen.

– Saadaanko tämän avulla liikkeelle ne Suomen kasvunkin näkökulmasta välttämättömät pk-yritysten innovatiiviset hankkeet? Parhaimmillaan tämä saattaa olla selkeä kannustin talouden alkaneelle kasvu-uralle, Malinen arvioi Yrittäjäsanomille.

Suomessa yritykset ovat viime vuosina investoineet varovaisesti verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Yksityisen sektorin investoinnit ovat vähentyneet liki kolmanneksella verrattuna vuoteen 2007.

Katri Simola

katri.simola@yrittajat.fi