SASYP: asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

30.3.2016

Lähes yhdeksän asiakasta kymmenestä suosittelisi omien kokemustensa perusteella palveluja.

Lähde: Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n  tiedote 29.3.2016

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n (SASYP) teettämän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä SASYPilta saamaansa palveluun. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarviossa SASYP saa toiminnastaan arvosanan 7,97 asteikolla 4-10.

Yksittäisissä toiminnan osa-alueissa arvosanan kahdeksan tai enemmän asiakkaat antavat palvelun luottamuksellisuudesta (8,6), henkilöstön ystävällisyydestä (8,4), yhteistyön yleisestä sujuvuudesta ja helppoudesta (8,1) henkilöstön asiantuntemuksesta (8,1) sekä toiminnan asiakaslähtöisyydestä (8,0).

Asiakkaiden suositteluhalukkuus palveluille oli erittäin korkea. Lähes yhdeksän asiakasta kymmenestä (86,5 %) suosittelisi omien kokemustensa perusteella Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n palveluita myös muille.

Alhaisimmat osa-aluearviot, jotka nekin olivat hyvällä tasolla, olivat asiakkaan toimialan tuntemus (7,8), kyky löytää asiantuntijaverkostosta sopivat palvelut/ohjata oikealle asiantuntijalle eteenpäin (7,7) ja innovatiivisuus ratkaisuja etsittäessä (7,5).

Vastaajista 72,4 % arvioi tuntevansa SASYPin melko tai erittäin hyvin. SASYPin palvelutarjonnasta pääosa asiakkaista oli käyttänyt toimivan yrityksen kehittämispalveluita (46,6 %) sekä aloittavan yrityksen neuvontapalvelua (42,5 %). Tämän jälkeen käytetyin palvelu oli omistajanvaihdospalvelu, jota oli käyttänyt noin viidesosa (17,8 %) vastanneista.

Tulevaisuuden palvelutarpeista keskeisimpinä esiin nousivat toimivan yrityksen kehittämispalvelut (58,5 %). Seuraavaksi yleisimmät palvelutarpeet koskivat rahoitukseen liittyviä palveluita (35,8 %), omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluita (24,5 %) sekä tontti- ja toimitilapalveluita (17,0 %).

Kyselyn kohderyhmänä oli 264 asiakasta, jotka olivat käyttäneet SASYPin palveluita vuoden 2015 aikana. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköpostikyselyä ja puhelinhaastatteluja. Tutkimus tehtiin tammi-helmikuussa 2016. Vastauksia saatiin yhteensä 76 kpl. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.