Kymmenes palkannee lisää – Pk-yrityksissä enemmän toivoa kuin suuryrityksissä

9.3.2016

Lähiaikoina rekrytoidaan julkishallinnossa, koulutusalalla sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa, selviää Manpowerin työmarkkinabarometrista.

Suomalaisista työnantajista noin 10 prosenttia ennustaa työvoimansa kasvavan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Noin 82 prosenttia puolestaan arvioi henkilöstön määrän pysyvän ennallaan ja viisi prosenttia arvioi määrän laskevan.

Tiedot selviävät Manpowerin työmarkkinabarometrista. Tutkimukseen haastateltiin 621 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Työnantajat arvioivat, miten henkilöstön lukumäärä kehittyy seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin.

– Toinen vuosineljännes näyttää kohtalaista plussaa jo kolmantena perättäisenä vuotena, ja yritysten työllistämisaikeet paranevat talvikuukausiin verrattuna, sanoo ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Iikka Lindroos tiedotteessa.

– Toiseen kvartaaliin sisältyy kuitenkin kesätyöntekijöiden rekrytointi, mikä nostaa tulosta, kun kausitasoitus ei vielä ole käytössä. Kaiken kaikkiaan vuosi sitten työvoiman lisäämistä suunnittelevia oli enemmän, mutta myös epävarmojen vastaajien osuus oli suurempi, Lindroos jatkaa.

 

Keskikokoiset yritykset toiveikkaimpia

 

Kaikkein toiveikkaimpia ovat keskikokoiset yritykset, jotka työllistävät 50 – 249 työntekijää. Niiden työllistämisaikeita kuvaava indikaattori on +21 prosenttia. Se on lähes kolmanneksen enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.

Indikaattori lasketaan siten, että työntekijöiden lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstön vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Pienet, 10 – 49 työntekijää työllistävät yritykset tulevat hyvänä kakkosena. Niiden indikaattori nousi noin viidenneksellä ollen nyt +16 prosenttia.

Yli 250 työntekijää työllistävien suuryritysten indikaattori oli puolestaan +11 prosenttia. Alle 10 työntekijää työllistävät mikroyritykset olivat kaikkein varovaisimpia. Niiden indikaattori oli +3 prosenttia.

Koko Suomen tilannetta kuvaava indikaattori vuoden toiselle neljännekselle oli +5 prosenttia.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna keskikokoisten yritysten indikaattori on viiden prosenttiyksikön kasvussa. Pienten yritysten indikaattori on sen sijaan laskenut viisi prosenttiyksikköä ja mikroyritysten kahdeksan prosenttiyksikköä. Suurten yritysten ennuste on pysynyt samoissa lukemissa.

 

"Viennin varaan ei voida laskea"

 

Palkkausnäkymät vaihtelevat toimialojen välillä. Suurinta kasvua ennakoidaan julkishallinnossa, koulutusalalla sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Näiden alojen työllistämisindikaattori on noussut kolmannekselle edellisestä vuosineljänneksestä ollen nyt +18 prosenttia.

Kasvua odotetaan myös maa-, metsä- ja kalataloudessa, jonka indikaattori on +11 prosenttia.

Kuljetus-, varastointi- ja viestintäalalla sekä rakennusalalla henkilöstömäärien arvellaan puolestaan pienenevän. Kuljetus-, varastointi- ja viestintäalan indikaattori on -8 prosenttia, rakennusalalla -7 prosenttia.

Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna rakennusalan indikaattori on laskenut 20 prosenttiyksikköä.

– Alkuvuosi on tuonut lisää huolestuttavia uutisia maailmanmarkkinoilta, Kiinan talouden kysymysmerkeistä öljyntuottajien ahdinkoon. Suomi on tottunut odottelemaan viennistä tulevaa vetoapua, mutta kun katsoo globaalia taloutta ja Suomen kilpailukykytilannetta, viennin nousun varaan ei voida laskea, arvioi Iikka Lindroos.

– Viennistä riippuvaisen teollisuudenkin työllistämisaikeet ovat laskeneet 12 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Kun maailmantalouden tilanne on jatkuvaa epävarmuutta, investoinnit jäävät tekemättä ja niiden myötä jää myös henkilöstön lisääminen. Yritykset ovat varovaisia ja odottelevat, Lindroos lisää.

Katri Simola

katri.simola@yrittajat.fi