Pk-yritysbarometri: Talouden aallonpohja ohitettu – luvassa lisää työpaikkoja

16.2.2016

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemys lähiajan suhdannekehityksestä on vahvistunut. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu. Työpaikkoja aletaan jopa lisätä.

Pk-yritysten suhdannenäkemykset ovat parantuneet viime syksystä. Pirkanmaan alueen pk-yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 16 prosenttia pelkää niiden edelleen heikkenevän. Pirkanmaa jää hieman jälkeen koko maan kehityksestä, mutta myönteistä on, että 18 % vastanneista arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Tiedot käyvät ilmi Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran ja Pirkanmaan ELY-keskuksen tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi Pirkanmaalla yli 600 ja koko Suomessa yli 6000 yrittäjää. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.


Henkilöstöstä pidetään kiinni haasteista huolimatta 

Pitkästä taantumasta huolimatta pk-yritykset pitävät edelleen kiinni henkilöstöstään. Kaikilla toimialoilla uskotaan jälleen siihen, että työvoiman määrää voidaan hieman jopa lisätä.

- Työn sivukulut ja kysynnän riittämättömyys ovat merkittävimpiä esteitä työllistämiselle. Tässä erityisen tärkeää olisi nyt saada paikallinen sopiminen yritysten yhdeksi työkaluksi sopeutumisessa kysyntätilanteeseen, toteaa toimitusjohtaja Pasi Mäkinen Pirkanmaan Yrittäjistä.

Vastanneista pk-yrityksistä noin puolet arvioi suurimmaksi esteeksi maahanmuuttajien palkkaamisessa sen, että he eivät ole hakeneet heidän yrityksestään töitä tai että heillä ei ole tarvetta kiinnittää erityistä huomiota työntekijän taustaan.

Talouskasvun alkaminen on johtanut siihen, että sopeuttamistoimia tehneiden ja sopeuttamista suunnittelevien osuus on laskenut. Nyt sopeuttaa tai sopeuttamista suunnittelee reilu kolmannes yrityksistä.
 

Investoinnit antavat edelleen odottaa itseään, mutta kannattavuus on jo kohenemassa

Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä paranivat hieman edellisestä barometristä. Kuitenkin edelleen on enemmän niitä yrityksiä, jotka vähentävät investointejaan kuin niitä, jotka aikovat lisätä investointeja. Voimakasta kasvua hakevat yritykset kuitenkin suunnittelevat investointien lisäämistä selvästi.
 

Kasvua haetaan kansainvälistymisestä ja uusiutumisesta

Yritysten kasvu on tärkeää paitsi työpaikkojen, myös paremman kannattavuuden ja kilpailuaseman saavuttamiseksi. Kasvuhakuisuus on hieman noussut: kahdeksan prosenttia pirkanmaalaisista pk-yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 38 prosenttia suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan.

Näin kysyttiin

Pk-yritysbarometri mittaa pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä niiden toimintaan vaikuttavien taloudellisten tekijöiden muutoksista kahdesti vuodessa. Suhdannekysymysten lisäksi barometri luotaa yritysten toimintaympäristöön vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä kuten pk-yritysten kasvustrategiaa, rahoitusta sekä työllistämisen esteitä. Taloustutkimus Oy toteutti kevään 2016 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana.

Pirkanmaan Pk-yritysbarometrin raportin löydät tästä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 540 0005
aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj, 040 582 9280
yksikön päällikkö Erkki Lydén, Pirkanmaan ELY-keskus, p.040 500 6929