Maakunnista elinkeinopoliittisia toimijoita: Yrityspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen erilleen

27.1.2016

Suomen Yrittäjät kannattaa ministeri Lauri Tarastin esitystä siitä, että useat yritystoimintaan liittyvät palvelut voidaan hankkia joko kunnilta tai yrityksiltä. Näin varmistetaan myös yritysten tarvitsemien erityispalveluiden saatavuus.

Selvitysmies Lauri Tarasti julkisti tänään raporttinsa siitä, mitä muita tehtäviä kuin sosiaali- ja terveyspalveluita pitäisi asettaa maakunnille. Useat yrittäjien neuvontaan, palveluihin, lupiin ja rahoitukseen liittyviin ELY-keskusten tehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle.

– Uudistus vaikuttaa kaikkien toimialojen yrittäjien ja yritysten toimintaan. Maakunnista tulee merkittäviä alueensa yrityksiin ja kehitykseen vaikuttavia elinkeinopoliittisia toimijoita, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kujalan mukaan yrittäjät itse luovat menestyvän yrityksen ja menestyvät yritykset synnyttävät uusia työpaikkoja, mutta julkiset organisaatiot vaikuttavat yrittäjyyteen luomalla sille joko hyvät tai huonot olosuhteet.

– Tehtäväjaossa pitää keventää hallintoa ja parantaa yritysten tarvitsemien palveluiden saatavuutta. Pitää myös määrittää, mitä palveluita hoidetaan maakunnissa, mitä kunnissa ja mitä yritysten tuottamina, Kujala sanoo.

– Sekä maakunnilla että kunnilla tulee olla vastuuta alueensa elinvoiman luomisesta.

Suomen Yrittäjien mukaan aluehallinnon palveluja tulee arvioida myös tehokkuuden näkökulmasta ja tunnistaa ne palvelut, joita julkinen sektori kykenee tuottamaan paremmin kuin yksityiset yritykset ja päinvastoin.

– Samalla on huolehdittava, että yritysten toimintaympäristöön sekä alueiden elinvoimaan ja vetovoimaan liittyvät päätökset tehdään lähellä yrittäjää.

 

Lisätietoja: 
varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi