Hyvää uutta vuotta! Näin verotuksesi muuttui

4.1.2016

Vuosi 2016 kiristää erityisesti suurten tulojen verotusta sekä valmisteveroja.

Yrittäjäsanomat kokosi yhteen voimaantulleet veromuutokset. Muun muassa suurten tulojen verotus sekä monet valmisteverot kiristyivät. Lisäksi Tyel- ja Yel-maksuihin sekä sosiaaliturvamaksuihin tuli pieniä säätöjä. Yel-maksu laski hivenen, mutta samalla Sotu-maksu nousi. Tarkemmat prosentit löydät oheisesta linkistä: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/tyonantajanabc/tyonantajamaksut/tarkeitalukuja/.

Vuonna 2016 voimaantulleiden veromuutosten joukossa ei ole yllätyksiä, toteaa Aalto-yliopiston vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala.

– Muutokset ovat melko pieniä, eikä niillä ole olennaista vaikutusta yrittämiseen, Viitala arvioi Yrittäjäsanomille.

– Luovutustappion vähennyskelpoisuuden laajeneminen myös muihin pääomatuloihin kuin luovutusvoittoihin on tervetullut rakenteellinen muutos, joka tosin koskee vain luonnollisia henkilöitä. Sen fiskaalinen vaikutus on pieni, ehkä noin 20 miljoonaa euroa, mutta sillä voi oikeasti olla merkitystä yksittäistapauksissa, Viitala lisää.

Verotuksen ulkopuolelta tuli iloisia yllätyksiä vielä loppuvuonna, kun kauppojen ja parturi-kampaamojen aukiolo vapautui. Lisäksi työntekijän lomasairastamiseen tuli tiukennuksia.

Pääomatulot

Pääomatulovero nousee ylemmässä tuloluokassa yhdellä prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin yli 30 000 euron pääomatuloista. Sitä vähäisempiä pääomatuloja verotetaan yhä 30 prosentin mukaan.

Ansiotulot

Solidaarisuusveron ansioraja laskee nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon. Kahden prosenttiyksikön lisäveroa pitää maksaa, jos verotettavat kuukausitulot ovat noin 5 800 euroa. Muutos koskee vuosia 2016 – 2017.

Pieni- ja keskituloisten verotus kevenee, kun työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 025 eurosta 1 260 euroon.

Ansiotuloverotukseen tehdään indeksiä vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla. Sekä työnantajien että työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,5 prosenttiyksiköllä, mikä kiristää lievästi yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien verotusta.

Pienin maksuunpantava Yle-vero korotetaan 51 eurosta 70 euroon. Alin tuloraja nousee noin 7 500 eurosta noin 10 300 euroon vuodessa.

Verovähennykset

Kiinteistön, arvopaperien tai muun omaisuuden luovutuksesta syntyneen tappion voi vähentää jatkossa myös muista pääomatuloista, kun tähän mennessä sen on voinut vähentää vain luovutusvoitoista. Muutos koskee luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotusta. Yritysten verotuksessa luovutustappiot vähennetään edelleen omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena kertyneen voiton mukaan.

Yksityishenkilöille säädetään ansiotuloista tehtävä lahjoitusvähennys, joka koskee yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen annettuja lahjoituksia. Lahjoitusvähennyksen vähimmäismäärä on 850 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan edelleen. Vuonna 2016 asuntolainan korkomenoista vähennyskelpoista on 55 prosenttia. Vähennysprosentti alenee 10 prosenttiyksikköä vuosittain, joten vuonna 2019 vähennysprosentti on 25.

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 970 eurosta 3 020 euroon.

Arvonlisäverot

Alv-kannat pysyvät ennallaan. Arvonlisäveron pakollisen rekisteröitymisen liikevaihtoraja nousee nykyisestä 8 500 eurosta 10 000 euroon. Vähäisestä toiminnasta myönnetyn alarajahuojennuksen päättymisen liikevaihtoraja nousee 22 500 eurosta 30 000 euroon.

Välilliset verot

Tupakkaveroa korotetaan keskimäärin 24 prosentilla.

Jäteveroa korotetaan 55 eurosta 70 euroon. Summa koskee kaatopaikalle toimitettavaa jätetonnia.

Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan keskimäärin 14 prosentilla.

Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan noin 200 miljoonalla neljässä vaiheessa vuosina 2016 – 2019. Vero alenisi enimmillään 5,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 mennessä.

Nestekaasun verovapaus poistuu.

Muut

Perintö- ja lahjaveron koroton maksuaika pitenee viidestä kymmeneen vuoteen sukupolvenvaihdoshuojennustilanteissa.

SVOP-sijoitusten siirtymäsäännöksen voimassaolo päättyy. Ennen vuotta 2014 tehdyt pääomansijoitukset on mahdollista palauttaa yhtiöstä vielä vuonna 2015 soveltaen vanhoja sääntöjä.

Ulkomaisten avainhenkilöiden määräaikaista 35 prosentin lähdeveroa jatketaan vuodet 2016 – 2019.

Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero nousee.

Vuosi 2017

Makeisten sekä jäätelöiden valmistevero poistuu.

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 1,72 prosenttiyksiköllä.

Yleinen kiinteistöveroprosentti nousee enintään 0,06 prosenttiyksiköllä eli 7,5 prosentilla ja vakituisten asuinrakennusten vero enintään 0,02 prosenttiyksiköllä eli 5,4 prosentilla.

Ajoneuvoveron perusveroa ehdotetaan korotettavaksi 36,50 euroa.

Metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin on todennäköisesti tulossa verohelpotuksia.

Maksuperusteinen arvonlisävero sekä yrittäjävähennys saattavat tulla voimaan.

Lähteet: Satu Grekin/ Suomen Yrittäjät, Tomi Viitala/ Aalto-yliopisto, Veronmaksajain Keskusliitto ry, valtiovarainministeriö

Katri Simola

katri.simola@yrittajat.fi