SY: Hallituksen paketti myös lisää kustannuksia: "Tehokkain tapa paikallinen sopiminen"

29.9.2015

Lomarahan lakisääteisyydestä uusia kustannuksia työllistäville pienyrityksille, mutta kokonaisuus lisäisi kuitenkin kilpailukykyä. Suomen Yrittäjät arvioi.

Hallituksen päätös tehdä lomarahasta lakisääteinen ja leikata sitä 30 prosentilla tuo uusia kustannuksia järjestäytymättömille pienyrittäjille, kun lomaraha-oikeus ulotetaan 225 000 työntekijälle. Suomen Yrittäjien mukaan tehokkain ja tarkoituksenmukaisin keino kilpailukyvyn parantamiseksi olisi lisätä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Pääministeri Juha Sipilä kertoi illansuussa, että hallitus päätti korvata aiemmin ilmoitetun sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkauksen pienentämällä lomarahaa 30 prosentilla. Lisäksi pääministeri ilmoitti, että aiemmin esitetty säädösten pakottavuus on määräaikainen ja kestää kolme vuotta.

Tällä hetkellä velvollisuus maksaa lomarahoja perustuu yksinomaan työehtosopimuksiin. Jotta niitä voidaan leikata, niistä pitää tehdä lakisääteisiä. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan työehtosopimusten ulkopuolella työskentelee yksityisellä sektorilla noin 225 000 palkansaajaa, joille lomarahaoikeutta uutena palkkaeränä nyt esitetään, vaikka monen palkansaajan osalta nykyinen lomarahaoikeuden puuttuminen on otettu huomioon kokonaispalkkauksessa. Lomarahan ulottaminen aloille, joilla velvoitetta ei ole aiemmin ollut, merkitsee näille yrityksille huomattavia lisäkustannuksia.

– Tällaisia palkanmuodostusta entisestään jäykistäviä lakiin perustuvia velvoitteita tulisi välttää. Tehokkaimmin hallituksen asettamat tavoitteet täyttyisivät, kun paikallisen sopimisen mahdollisuuksia päinvastoin laajennettaisiin merkittävästi. Hallituksen esittämä toimenpidekokonaisuus kuitenkin parantaisi kilpailukykyä koko talouden tasolla, toimitusjohtaja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Selkeintä olisi lisätä sopimusvapautta kauttaaltaan, jolloin työehtoja ja kustannuksia voitaisiin yhteistyössä säätää siellä, missä talouden ylä- ja alamäet kohdataan. Paikallisen sopimisen lisääminen hyödyttäisi sekä työntekijöitä että työnantajia. Hallitusohjelman paikallisen sopimisen lisäämistä koskevan kirjauksen toteuttaminen on nyt entistäkin tärkeämpää, Järventaus sanoo.

Muuten hallitus ilmoitti toteuttavansa 8.9. julkistamansa toimenpidelistan kilpailukyvyn parantamiseksi: loppiainen ja helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä, ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi ja loput sairauslomapäivät yhdeksänteen päivään saakka 80-prosenttisella palkalla, vuosiloman enimmäispituudeksi kuusi viikkoa ja yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 1,72 prosenttiyksiköllä. Lisäksi hallitus parantaa työntekijöiden muutosturvaa ja tasaa perhevapaan kustannuksia.

Josi Tikkanen

josi.tikkanen@yrittajat.fi