Verottaja valmistelee helpotuksia yrittäjälle - KL: Nämä asiat muuttuvat

22.9.2015

Jatkossa yritys voi esimerkiksi korjata pieniä arvonlisäverojen tai ennakonpidätysten ilmoittamisessa tapahtuneita virheitä ilman sanktioita, kertoo Kauppalehti.

Nyt yritys voi joutua maksamaan myöhässä tehdystä korjauksesta 15 prosenttia myöhästymismaksua ja 7,5 prosenttia viivästyskorkoa. Muutoksen myötä ilman maksua tai korkoa voi korjata enintään 500 euron suuruiset virheet, kunhan korjaus tehdään välittömästi virheen korjaamisen jälkeen.

Kauppalehden mukaan Verohallinto on valmistellut myös muita muutoksia, jotka ovat pieniä mutta yrittäjälle myönteisiä.

Esimerkiksi muutoksenhaku on yksinkertaistumassa. Valitusaika on jatkossa kolme vuotta riippumatta siitä, koskeeko hakemus arvonlisäveroa vai tuloverotusta. Jatkossa muutosta haetaan aina samasta paikasta eli ensisijaisesti verotuksen oikaisulautakunnasta.

Myös yritysten pääsyä takaisin ennakkoperintärekisteriinkin helpotetaan. Suomen Yrittäjien veroasiantuntijan Satu Grekinin mukaan ongelmana on ollut se, että veroja laiminlyöneen henkilön uutta yritystä tai hänen sukulaistensa yritystä ei ole hyväksytty rekisteriin.

– Jos verovelkaisen henkilön perheenjäsen on pyrkinyt samalle toimialalle, verottaja on pitänyt häntä bulvaanina. Verottaja on siis rangaissut myös perheen synneistä, Grekin sanoo Kauppalehdessä.

Verohallinnon pääjohtajan Pekka Ruuhosen mukaan ohjeistusta tarkistetaan, koska verottaja ei voi olla yritystoiminnan aloittamisen este.

– Sen sijaan pääsyn voi estää kokonaisarvio, esimerkiksi se, onko verot jätetty tahallaan maksamatta. Konkurssi sinällään on laillinen menettely, eikä siitä pidä lopun elämää rangaista, Ruuhonen sanoo Kauppalehdessä.

Parannukset liittyvät isoon lakipakettiin, joka menee eduskuntaan jo ensi talvena. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta, kun verohallinto toteuttaa toisen vaiheen isosta tietojärjestelmänsä uudistuksesta. Silloin arvonlisäverot siirtyvät uuteen järjestelmään

Josi Tikkanen

josi.tikkanen@yrittajat.fi