TYK-kuntoutusta pirkanmaalaisille yrittäjille

16.9.2015

Pirkanmaan alueen yrittäjät voivat syyskuun aikana hakeutua Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä marraskuussa käynnistyvään, puolentoista vuoden mittaiseen TYK-kuntoutukseen.

Laaja-alaisemmin Kuntoutuskeskus suunnittelee ja rakentaa yrittäjille ja yritysten henkilöstölle työhyvinvointia edistävää toimintaa (TYHY).

– 10-30 henkilön suuruisten ryhmien kohdalla puhutaan 1-2 päivän mittaisista TYHY-päivistä, miten asiakkaat ohjelman sitten haluavatkaan rakentaa. 1980-luvulla työhyvinvoinnin edistäminen käynnistyi raskaista ammateista, kuten metalliteollisuudessa työskentelevät tai metsurit, mutta 2000-luvulla esiin nousseita ammattiryhmiä ovat esimerkiksi terveys- ja sosiaalialalla työskentelevät, toimistotyöntekijät sekä kunnalliset viranhaltijat, kertoo Pohjois-Satakunnassa sijaitsevan Kuntoutuskeskuksen asiakaspäällikkö Esko Isohannu.

Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää ammatillista kuntoutusta työkvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi. Ensi keväästä alkaen Kela tulee järjestämään ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta KIILA-kuntoutuksena, josta on parhaillaan käynnissä tarjouskilpailu.

– Ammatilliseen kuntoutuksessa pyritään poistamaan työkyvyn alenemisen uhkaa. KIILA-kuntoutuksen toimintamalleista ei vielä ole tarkempia määritteitä, mutta se tulee olemaan avomuotoista ja ryhmämuotoista.

 

TYK-kuntoutus lisää jaksavuutta

Maamme taloudellisen tilanteen kehittyminen merkitsee myös hyvinvointipalvelujen käyttämisen lisääntymistä. Sekä kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden korkealla motiivitasolla että yrittäjän esimerkillä on suuri rooli palvelujen käytön onnistumisessa.

– Osallistujien motivaatiolla on eniten merkitystä, sillä liikunnallisuuden omaksumista työkyvyn parantamiseksi ei voi saada aikaan kirjekursseilla. Yrittäjille ja yritysjohtajille suosittelisin työkunnon kohottamisen aloittamista fyysisillä toimenpiteillä tai kokoamalla työyhteisöstä ryhmää ympärilleen, kannustaa Esko Isohannu.

Kaikessa kuntoutuksessa punaisena lankana ja haasteena on säännöllisen liikuntarytmin löytäminen, ja kestollisesti esimerkiksi puolentoista vuoden mittainen aika on todettu hyväksi ajaksi omaksua säännöllisyys liikunnassa sekä ryhmässä että henkilötasolla.

Pirkanmaan alueen yrittäjillä on Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä mahdollisuus aloittaa mainitun mittainen TYK-kuntoutus, kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yritystoimintaa Pirkanmaalla ylläpitäville yrittäjille.

– Vuoden 2017 toukokuulle ulottuva kurssi alkaa marraskuun alussa, hakemukset kurssille tulee jättää syyskuun aikana. Kurssin ykköstavoitteina on kehittää henkilön jaksavuutta omassa työssään sekä siirtää eläkkeelle siirtymisikää. Kurssissa on kuusi viiden vuorokauden mittaista jaksoa, joiden aikana osallistuja saa käyttöönsä omaa aikaa jaksavuutensa kehittämiseksi.

 

Lisätietoja ja ohjeita:
TYK-kuntoutus Pirkanmaan alueen yrittäjille
Kuntoutuskeskus Kankaanpää
http://www.kuntke.fi/