Pirkanmaan Yrittäjät pitää hallituksen toimenpiteitä kilpailukyvyn parantamiseksi oikeansuuntaisina

9.9.2015

Pirkanmaan Yrittäjät pitää hallituksen tänään julkistamia toimenpiteitä kilpailukyvyn parantamiseksi oikeansuuntaisina. Tosin muutosturvaa koskeva 20 työntekijän alaraja pitäisi nostaa 50 henkilöön, jotta voitaisiin parantaa pk-yritysten mahdollisuutta työllistää.

Hallitus aikoo muuttaa loppiaisen ja helatorstain palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä, muuttaa sairauspäivien korvaamisen siten, että ensimmäinen päivä on palkaton ja 2. – 9. sairauspäivä 80-prosenttisella palkalla, puolittaa ylityökorvaukset, laskea sunnuntaityökorvauksen sadasta prosentista 75 prosenttiin, lyhentää vuosilomat 38 työpäivästä 30 työpäivään ja alentaa yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua 1,72 prosenttiyksiköllä. Toteutuessaan kokonaisuus parantaa merkittävästi yritysten kilpailukykyä.

Työntekijöiden muutosturvaa on suunnitelmien mukaan tarkoitus parantaa antamalla yli 20 työntekijän yrityksissä irtisanottavalle oikeus uudelleen työllistymistä edistävään valmennukseen, jonka arvo vastaa yrityksen maksamaa keskimääräistä kuukausipalkkaa. Yli 20 työntekijän työnantajalle on tulossa velvollisuus tarjota työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan irtisanomisen jälkeen. Pirkanmaan Yrittäjien mukaan muutosturvan lisävaatimusten rajaa 20 työntekijästä pitäisi nostaa 50 työntekijään, jotta pienille yrityksille ei muodostuisi uutta työllistämisen estettä.

- Valtaosalta hallituksen suunnitelmat ovat kilpailukykyä parantavia. Pidämme kuitenkin erittäin tärkeänä, että myös paikallinen sopiminen tulee toteutumaan, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen painottaa.


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 540 0005, pasi.makinen@pirkanmaanyrittajat.fi