Pirkanmaalaiset yrittäjät huolissaan yhteiskuntasopimusneuvotteluista

17.8.2015

Pirkanmaan Yrittäjät ry:n työvaliokunta on saanut runsaasti yhteydenottoja yrittäjiltä siitä, että yrittäjät eivät ole mukana yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Yrittäjät ovat myös kysyneet perusteluita asialle eri tahoilta. Mistään ei näytä löytyvän vastausta.

Pirkanmaalaiset yrittäjät ovat erittäin pettyneitä ja huolissaan siitä, että yrittäjät jätettiin ulos yhteiskuntasopimuksen neuvottelupöydästä. Viime kevään vaalilupaukset ja vaalien jälkeiset hallitusneuvottelut loivat odotuksia yrittäjien arvostuksen kohottamisesta. Hallitusohjelmaankin tuli hyviä asioita, jotka parantaisivat yrittäjien toimintaedellytyksiä ja loisivat sitä kautta mahdollisuuksia kansantaloutemme kasvuun. Toisin kuitenkin kävi.

Yrittäjien jättäminen pois yhteiskuntasopimusneuvotteluista on viesti siitä, että yrittäjät eivät ole osa tätä yhteiskuntaa ja heitä ei arvosteta. Kuitenkin tällä vuosituhannella lähes kaikki yksityisen sektorin työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin ja niistäkin 75 prosenttia alle 50 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Alle kymmenen henkilön yrityksiin on syntynyt lähes puolet uusista työpaikoista.

On mielenkiintoista nähdä mitä yhteiskuntasopimukseen sisällytetään. Otetaanko siihen mukaan myös niitä asioita, joita on hallitusohjelmapaperissa sovittu?  Suuri riski on, että kyseiset asiat jäävät muiden asioiden jalkoihin ja sitä kautta unohtuvat ”tärkeämpien” asioiden alle. Jos sopimuksen sisällöstä tulee laajempi kuin työehtosopimus, niin varsin mielenkiintoista on se, että työmarkkinaosapuolet neuvottelevat myös muista asioista kuin työmarkkinoiden pelisäännöistä.

Pirkanmaan Yrittäjät on vahvasti sitä mieltä, että yhteiskuntasopimusneuvotteluihin pitäisi ottaa mukaan myös yrittäjät. Vähintäänkin yrittäjät odottavat perusteluja ja julkista keskustelua neuvotteluista poisjättämiselle.


Lisätiedot:
puheenjohtaja Veikko Kiili, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 0400 330 640                       
toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 540 0005