Tuntuva veroetu kuuluu suurelle osalle yrityksiä – Vain harva käyttää sitä

13.8.2015

Accountor listasi kolme väärinymmärrystä ja vinkkiä liittyen koulutusvähennyksen hyödyntämiseen.

Vain harva yritys hyödyntää työntekijöidensä kouluttamisessa koulutusvähennystä, vaikka veroetu kuuluu suurelle osalle yrityksiä, kerrotaan taloushallinnon palveluihin erikoistuneesta Accountorista.

Elinkeinotoimintaa harjoittavat työnantajat ovat voineet hyödyntää koulutusvähennystä verovuodesta 2014 alkaen.

– Koulutusvähennys koskee valtavaa osaa suomalaisista yrityksistä. Kokemuksemme perusteella sitä ei kuitenkaan käytetä vielä siinä laajuudessa, missä voitaisiin. Syytä olisi, sillä koulutusvähennys kattaa noin puolet koulutusajan palkkakuluista, eli etu on tuntuva – ja väkeähän koulutetaan yrityksissä joka tapauksessa, sanoo Accountorin palvelujohtaja Jyrki Santala tiedotteessa.

Santala listasi sekä kolme väärinymmärrystä että vinkkiä liittyen koulutusvähennyksen hyödyntämiseen.

Kolme väärinymmärrystä

1. Koulutusmaksujen vähennyskelpoisuus

Koulutusvähennys kattaa noin puolet työntekijälle maksetusta palkasta koulutuksen ajalta. Se ei vaikuta millään tavalla itse koulutusmaksuihin ja koulutusten maksut ovat vähennyskelpoisia kuten aikaisemmin.

2. Pakolliset toimialakohtaiset sertifioinnit

Monella toimialalla on hygieniapassin ja tulityökortin tapaisia lakisääteisiä sertifiointeja. Lupien määräaikaisuuden vuoksi lupia täytyy uusia. Koulutusvähennystä voi hyödyntää myös alojen pakollisissa uusintakoulutuksissa.

3. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulutusvähennys ei edellytä, että henkilöstöä koulutettaisiin yrityksen omin voimin. Työnantajan ei siis tarvitse itse järjestää koulutusta, sillä myös ulkopuoliselta taholta ostetut koulutuspalvelut käyvät, kunhan ne liittyvät työntekijän työtehtäviin.

Kolme vinkkiä

1. Kirjallinen selvitys

Koko henkilöstön kattavaa koulutussuunnitelma ei yksin oikeuta vähennykseen. Koulutusvähennystä hyödyntävän työnantajan täytyy lisäksi laatia työntekijäkohtainen kirjallinen selvitys vähennykseen vaadittujen edellytysten täyttymisestä ja koulutussuunnitelman toteutumisesta.

Koulutusten on oltava koulutussuunnitelman mukaisia ja niihin on luonnollisesti myös pakko osallistua.

2. Kolmen päivän sääntö

Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että koulutusajalta maksetaan palkkaa. Vähennystä ei siis voi hakea vapaa-ajan koulutuksista. Vähennystä maksetaan vuodessa enintään kolmen päivän ajalta ja vähennykset ovat työntekijäkohtaisia.

Esimerkiksi neljän päivän koulutuksen käynyt työntekijä ei voi siirtää vähennystä varten yhtä koulutuspäivää kahden päivän koulutuksen käyneelle kollegalleen niin, että yritys saisi molemmista työntekijöistä kolmen koulutuspäivän vähennykset.

3. Pidä kirjaa tilikauden aikana

Seuraa koulutuksia aktiivisesti ja päivitä koulutustilanteen tietoja jo tilikauden aikana, jotta koulutusvähennyksen hakeminen sujuu kivuttomammin tilinpäätöstä ja verotusta valmisteltaessa.

Katri Simola

katri.simola@yrittajat.fi