Arvio sääntelyn hinnasta yrityksille: jopa 800 miljoonaa

29.6.2015

Tuore Liberan raportti arvioi kyselytutkimukseen perustuen, että yritysten sääntely maksaa menetettyinä työtunteina ainakin 600 miljoonaa.

Sääntelystä aiheutuvat kustannukset ovat tuoreen arvion mukaan jopa 600 miljoonaa euroa. Tämä on arvio, jonka tutkimuslaitos Liberan tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen muodostaa yrittäjille tekemän kyselyn mukaan. Kysely kohdistettiin Suomen Yrittäjien jäsenille.

Kyselyn mukaan yrityksissä käytettiin kuukausittain 5,2 tuntia sääntelyn vaatimaan hallinnointiin. Yleistettynä koko Suomen 300 000 pk-yritykseen, luvuksi tulee 12000 henkilötyövuotta. Eurostatin mukaan työtunnin hinta Suomessa oli 2014 keskimäärin 32.3 euroa. Tämän avulla laskettuna hallinnointityön kustannuksiksi tulee 600 miljoonaa euroa.

Liberan tutkimusjohtaja Pursiainen arvioi sääntelynkustannusta myös toisesta näkökulmasta. Kyselyn mukaan yrittäjät pitävät sääntelyä verotusta suurempana haittana yrittämiselle. Kyselyssä  yrittäjiltä kysyttiin, valitsisivatko nämä mieluummin 2 prosenttiyksikön alennuksen yhteisöveroasteeseen vai heitä eniten vaivaavan sääntelyn vähentämisen. Lähes 80 prosenttia yrityksistä olisi pitänyt yhteisöveron ennallaan ja purkanut sääntelyä.

”Kaksi prosenttiyksikköä vastaa noin kymmenesosaa tästä, eli noin 200 miljoonaa euroa. Tämä varsin epätieteellinen laskelma antaa jonkinlaisen alarajan sille summalle, jonka yrittäjät olisivat valmiit maksamaan pelkästään liiketoimintaa eniten haittaavan yksittäisen sääntelymuodon poistamisesta”, Pursiainen kirjoittaa.
Näin sääntelyn hinnaksi saadaan yritysten näkökulmasta 800 miljoonaa euroa.

Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä ja vapaita markkinoita.

Josi Tikkanen

josi.tikkanen@yrittajat.fi