Kilpailutukset ovat hepreaa – jopa 80 prosenttia yrittäjistä on joutunut jättämään leikin kesken

16.1.2015

Monimutkaiset menettelyt vaivaavat kilpailutuksissa.

Suomen Yrittäjien tuoreen selvityksen mukaan pk-yritykset törmäävät isoihin ongelmiin julkisissa hankinnoissa. Yli 80 prosenttia yrityksistä oli kohdannut jonkinlaisia ongelmia hankinnoissa ja lähes sama määrä ilmoitti ongelmien myös estäneen joskus osallistumisen tarjouskilpailuihin. Pahimpia ongelmia ovat monimutkaiset menettelyt, vaadittujen selvitysten laajuus ja liian suuret hankintakokonaisuudet.

– Hankintaosaamisessa on puutteita sekä tilaajilla että yrityksillä. Yritykset, jotka käyttävät julkisten hankintojen asiantuntijapalveluita, saavat paremmin tietoa, kokevat vähemmän ongelmia ja menestyvät kilpailutuksissa, selvityksen päävastuullinen tekijä ja Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo sanoo.

– Aivan keskeistä on parantaa julkisten hankkijoiden markkinatuntemusta, hän jatkaa.

Selvityksessä kävi ilmi, että alle 10 henkilöä työllistävät mikroyrityksetkin osallistuvat julkisiin hankintoihin hyvin jo nyt. Mikroyritysten antamien vastausten perusteella kaikkien pienimmät yritykset hyötyvät toisaalta kevyistä menettelyistä ja toisaalta kuitenkin avoimesta hankintojen kilpailuttamisesta.

Kyselyn perusteella hankintojen liian suurta kokoa tulisi hallita toteuttamalla hankintoja pienempinä kokonaisuuksina, kuten uudistettu EU-sääntelykin edellyttää.

– Pk-yritykset haluavat, että julkiset hankinnat pitää jatkossakin kilpailuttaa mahdollisimman laajasti. Esimerkiksi kansallisia kynnysarvoja ei haluta nostaa merkittävästi korkeammalle kuin nykyisin, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja ja hankintalainsäädännön valmisteluryhmän jäsenen Antti Neimala selvittää.

Pk-yritykset myös toivovat, että kansalliset menettelysäännöt olisivat hyvin joustavia, kevyitä ja yksinkertaisia. Yli 80 prosenttia vastaajista katsoi, että menettelysääntöjen selvä keventäminen kannustaisi pieniä ja keskisuuria yrityksiä osallistumaan useammin julkisiin tarjouskilpailuihin.

– Hankintalainsäädäntöä on pakko yksinkertaistaa reippaasti. Lainsäädännön taustalla olevat perusperiaatteet – avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys ja suhteellisuus – saadaan parhaiten esiin, kun sääntely karsitaan minimiin. Siten saadaan lisää joustavuutta mutta ei menetetä avoimuutta ja kilpailua, Neimala korostaa.

Selvitys tehtiin työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Sitä hyödynnetään tausta-aineistona julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön uudistamisessa.

 

Lotta Tammelin

lotta.tammelin@yrittajat.fi