Pk-yritysbarometri: Pk-yritysten epävarmuus on kasvanut, mutta työpaikoista pidetään kiinni

9.9.2014

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset laskivat selvästi alkuvuodesta. Myös investoinnit kääntyivät laskuun. Pk-yritykset pitävät kuitenkin kiinni henkilöstöstään ja haluavat kasvaa.

Pk-yritysten suhdanneodotuksia seuraavalle 12 kuukaudelle kuvaava saldoluku Pirkanmaalla on nyt + 7. Keväällä se oli + 15. Hyvinä aikoina luku on yli 30. Tilanteeseen vaikuttavat edelleen jatkuva kansainvälinen taloustaantuma ja Suomen kotimarkkinoiden heikentynyt tilanne. Talouden heikot näkymät ovat romahduttaneet myös investointihalut takaisin laskuun kevään pienen myönteisen signaalin jälkeen.

Tiedot käyvät ilmi 9. syyskuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran Tampereen aluekonttorin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämään kyselyyn vastasi Pirkanmaalla yli 650 pk-yrittäjää. Koko maassa kyselyyn vastasi noin 5 800 pk-yrittäjää. Pk-yritysbarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa. 
 

Työpaikat säilyvät, mutta kannattavuus on laskussa tarvitaan joustoa työmarkkinoihin

Pienet yritykset sinnittelevät heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään.Kyselyyn vastanneiden mielestä tärkeimmät keinot yrittäjyyden edistämiseen nopeasti ovat yritystukien kohdentaminen pk-yrityksiin sekä työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ja työelämän monimuotoistuminen. 

– Jos halutaan turvata työpaikat, tämä onnistuu vain vähentämällä rohkeasti työmarkkinoiden jäykkyyksiä, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jari Jokilampi toteaa.

Kasvuhakuisuus on säilynyt

Talouden pitkittyneestä heikkoudesta huolimatta lähes joka kymmenes pk-yritys ilmoittaa edelleen olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen.

– Pk-yrityksissä on paljon kasvumahdollisuuksia. Jotta kasvu toteutuu, tarvitaan riittävästi kannusteita esimerkiksi työmarkkinoille, kansainvälistymiseen ja verotukseen.

Pirkanmaan Pk-yritysbarometrin raportin voit lukea tästä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jari Jokilampi, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 0500 731 445