EU-valtiontukisäännöt uudistuvat - pk-tukien valvonta yksinkertaistuu

1.7.2014

EU-valtiontukisääntöjen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan ja tehostamaan yritystukien valvontaa ja siirtämään valvonnan painopistettä tukiin, jotka vääristävät sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua eniten. Uudet säännöt tulevat pääosin voimaan 1. heinäkuuta.

Tukien valvontaa kevennetään siten, että entistä suurempi osa tuista voidaan ottaa käyttöön heti ilman Euroopan komission ennakkotarkistusta. Kevyemmän valvonnan piiriin tulevat esimerkiksi laajakaistojen rakentamiseen myönnettävät valtiontuet sekä tuet innovointiin ja kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen.

Myös pk-yritysten tukien valvontaa on entisestään yksinkertaistettu. Komissio valvoo sääntöjen noudattamista näissä tapauksissa jälkikäteen. Eniten kilpailua vääristävät tuet tutkitaan kuitenkin edelleen komissiolle tehtävässä ennakkoilmoitusmenettelyssä.

Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa Suomen yritystuista myönnetään komission ennakkohyväksynnän perusteella. Nopeutuvien prosessien ohella uudistus tarkoittaa, että jatkossa arvio tuen sääntöjenmukaisuudesta tehdään yhä useammin Suomessa.

Kevennetyn valvontamenettelyn vastapainoksi uusissa säännöissä on velvoitteita tukien vaikuttavuuden arviointiin ja tukitietojen julkaisemiseen verkossa. Näillä halutaan varmistaa, että sääntöjä noudatetaan silloin, kun komissio ei tarkista tuen sääntöjenmukaisuutta etukäteen.

Komissio on uudistanut myös muun muassa ympäristö- ja energia-alaa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotukia, riskirahoitusta sekä alueellisia valtiontukia koskevat säännöt. Lisäksi valtiontukia koskevien kantelujen tutkintaa tehostetaan. Komissio on saanut valtuudet asettaa kanteluja tärkeysjärjestykseen ja saada tutkintaa koskevia tietoja suoraan yrityksiltä.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi