Tutkimus: 14 000 työnantajayritystä kaipaa uutta vetäjää

25.6.2014

Omistajanvaihdosprosessi on käynnistynyt tai käynnistymässä noin 14 000 työnantajayrityksessä, kertoo EK:n tekemä tutkimus.

Luku on vielä huomattavasti suurempi, jos tarkasteluun otetaan myös ne yritykset, joita omistajanvaihdos tulee koskettamaan seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana.

Lukumääräisesti omistajanvaihdoksia tapahtuu eniten kaupungeissa, mutta suhteellisesti niiden merkitys on suurempi maaseudulla. Parhaillaan yli viidennes maaseudun pk-yrityksistä valmistelee tai käy läpi omistajanvaihdosta, kun kaupungeissa vastaavassa tilanteessa on joka kymmenes yrityksistä.

– Usein kasvu- ja investointihalukkuus laskee merkittävästi omistajanvaihdoksen lähestyessä, sanoo EK:n yrittäjyysasiantuntija Jari Huovinen.

Tutkimuksen mukaan maaseudun yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä, kun taas kaupungeissa osuus jää 50 prosenttiin.

– Maaseudulla lähes kaikki omistajanvaihdokset ovat tutkimuksen perusteella sukupolvenvaihdoksia. Maaseudulla erityishuomiota pitäisi siis kiinnittää perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin ja niihin liittyviin haasteisiin, jotka usein ovat erilaisia kuin muissa omistajanvaihdoksissa, Huovinen painottaa.

Usein unohtuu, että monet toisen ja kolmannen polven perheyrittäjistä perustavat myös uusia yrityksiä alkuperäisen perheyrityksen rinnalle. Sukupolvenvaihdoksia edistämällä ei siis välttämättä turvata pelkästään olemassa olevien yritysten jatkuvuutta ja työpaikkoja vaan luodaan parhaimmillaan myös edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle.

Huovisen mukaan negatiivisten talousuutisten ja yt-ilmoitusten varjoon on jäänyt se tosiseikka, että valtaosa pk-yrittäjistä on pitänyt kiinni työntekijöistään myös talous- ja velkakriisin aikana.

– Viimeisimpien tilastojen perusteella vain viisi prosenttia yrityksistä on vähentänyt henkilöstöään edellisen neljän vuoden aikana. Kasvollisten omistajien merkitys työpaikkojen säilyttämisessä Suomessa onkin erittäin suuri ja omistajanvaihdosten sujuva toteutuminen sen vuoksi tärkeää, sanoo Huovinen.

Tiedot käyvät ilmi EK:n kyselyaineistosta ja sen pohjalta laaditusta tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi lähes tuhat pk-yrittäjää.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi