Eteenpäin mentiin, mutta riittääkö?

23.6.2014

Minihallitusneuvotteluissa edistyttiin kehysriihestä, mutta kilpailukyvyn palauttaminen vaatii voimakkaampia toimia, toteaa Suomen Yrittäjät.

SY painottaa toimia, joilla julkisen velan kasvu saadaan taittumaan.

– On hyvä, että rakennepoliittisessa ohjelmassa ja kehysriihessä sovituista leikkauksista pidetään kiinni. Nyt on vietävä päätetyt asiat johdonmukaisesti eteenpäin, toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Suomen Yrittäjät pitää sovittua kasvupakettia hyväksyttävänä, koska taloustilanne on niin vaikea.

– On järkevää, että rahaa päätettiin laittaa työllistäviin kohteisiin, joista on huolehdittava joka tapauksessa. Pk-yritysten osalta ohjelmassa on myönteinen sävy. Konkreettiset toimet rajoittuivat kuitenkin lähinnä tuloverotuksen keventämiseen ja yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden palauttamiseen, toki yrittäjille sinänsä tärkeitä toimia, Järventaus huomauttaa.

Selvä puute on se, että verotuksen rakenteeseen ei puututtu.

– Pienyrittäjille olisi pitänyt antaa oikeus niin sanottuun yrittäjävähennykseen, joka kannustaisi luomaan tuhansia uusia työpaikkoja, Järventaus sanoo.

Yrittäjävähennys tarkoittaisi, että pienyrittäjien tulosta verotettaisiin 95 prosenttia, eli tulosta tehtäisiin viiden prosentin vähennys.

Suomen Yrittäjien mukaan työllisyyden parantaminen vaatii myös työmarkkinarakenteiden uudistamista.

– Nyt työmarkkinoiden jäykkyys estää työllistämistä. Joustavuutta palkanmuodostuksessa pitää lisätä ja työllistämistä helpottaa. Ennen tällaista rakenteellista uudistusta talouskasvu ei lähde kunnolla liikkeelle, tähdentää Järventaus.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi