Suomen Yrittäjien viesti minihallistusneuvotteluihin: Yrittäjävähennys auttaisi luomaan työpaikkoja

16.6.2014

Suomen Yrittäjät esittää, että hallitus päättäisi viiden prosentin yrittäjävähennyksestä elinkeinonharjoittajille ja henkilöyhtiöille. Muutos auttaisi luomaan tuhansia uusia työpaikkoja. Näin pienyritysten verotus myös seuraisi osakeyhtiöiden verotuksen kehittymistä, mikä olisi oikeudenmukaista pienyrittäjille.

Suomen Yrittäjien esityksessä pienyrittäjien tulosta verotettaisiin 95 prosenttia. Kyse olisi maltillisesta, noin kahden prosenttiyksikön kevennyksestä pienyritysten verotukseen. Näin elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotus seuraisi osakeyhtiöiden verotuksen kehittymistä. Yhteisöverouudistus koski vain osakeyhtiöitä, ei elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Suomen Yrittäjien mukaan muutos kannattaisi tehdä, koska se parantaisi pienyrittäjien mahdollisuuksia kasvattaa yrityksiään ja tarjota uusia työpaikkoja. Muutoksen kustannus olisi noin sata miljoonaa euroa.


Kasvuhakusille parempi mahdollisuus työllistää

Suomessa on noin 130 000 yritystä, jotka kuuluisivat Suomen Yrittäjien ehdottaman yrittäjävähennyksen piiriin. Näistä yli 9000 eli noin 7 prosenttia on ilmoittanut olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja siten mahdollisia uusien työpaikkojen luojia. Pienet yritykset työllistävät paitsi palkkaamalla omia työntekijöitä myös verkostoitumalla toisten pienten yritysten kanssa. 

Vuosina 2001–2012 uudet yksityisen sektorin työpaikat syntyivät lähes pelkästään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kaikkein eniten henkilöstön määrä kasvoi pienimmissä 1–9 henkeä työllistävissä yrityksissä.


Intoa investointeihin

Verotuksen keventäminen vaikuttaa yritysten investointipäätöksiin, kun se alentaa investointien tuottovaatimusta. Verorasituksen alentaminen myös kannustaa yrittäjyyteen ja lisää yritysten investointeihin liittyvää riskinottoa. Yrittäjävähennyksen kohteena ovat työvaltaiset yritykset, joten kasvua edistävät investoinnit kohdistuisivat hyvin todennäköisesti ensisijaisesti työvoimaan. Ja vaikka investoinnit kohdistuisivat kiinteään pääomaan, niillä on yleensä myönteinen vaikutus työllisyyteen pidemmällä aikavälillä.

Yrittäjävähennys edistäisi talouden tehokkuutta enemmän kuin tietyille toimialoille tai yrityksille suunnatut verokannustinohjelmat. 


Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, jussi.jarventaus@yrittajat.fi
johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät, anna.lunden@yrittajat.fi
ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, petri.malinen@yrittajat.fi