SY:Yrittäjää verotetaan ankarammin kuin palkansaajaa

1.5.2014

Yrittäjää verotetaan selvästi ankarammin kuin palkansaajaa. Verotus myös kehittyy eri suuntiin: yrittäjän verotus kiristyi ja palkansaajan verotus aleni. Yrittäjien keskimääräiset tulot laskivat, palkansaajilla nousivat. Tiedot perustuvat verohallinnon keräämiin tietoihin palkansaajien ja YEL-vakuutettujen yrittäjien tuloista ja veroista vuoden 2012 verotuksessa.

Yrittäjän vero- ja vakuutusmaksuaste on 5,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona käytettiin yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 44 974 euroa. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,2 prosenttia ja palkansaajan 28,0 prosenttia. Yrittäjän verotus kiristyi edellisestä vuodesta 0,2 prosenttiyksiköllä ja samaan aikaan palkansaajan aleni samalla määrällä.

— Verokeskustelussa ei yleensä tuoda esille yrittäjän tulojen verotuksen kokonaisuutta, vaan keskustelu rajataan vain tiettyyn osaan tuloja, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

— Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa.

Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien tulot ja verot -selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tietoihin YEL-vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja veroista vuoden 2012 verotuksessa.

Yritysten palkanmaksuvaran rajat ylittyivät — yrittäjät tinkivät omasta palkastaan

Yrittäjien saamat keskimääräiset tulot laskivat 0,2 prosenttia vuonna 2012. Samaan aikaan palkan-saajien tulojen nousu jatkui: nousua edellisestä vuodesta oli 3,7 prosenttia. 

— Yrittäjien tulokehitys osoittaa sen, että yritysten palkanmaksuvarojen rajat tulivat vastaan. Yrittäjät usein tinkivät omasta tulostaan pystyäkseen maksamaan työntekijöidensä korotetut palkat, Petri Malinen sanoo. 

Malisen mukaan palkkojen nousu yli yritysten palkanmaksuvaran heikensi yritysten kilpailukykyä ja pidemmän aikavälin toimintaedellytyksiä.

Yrittäjien tulot hyvin epätasaisia

Yrittäjien tulot eivät jakaudu tasaisesti. Reilulla viidenneksellä yrittäjistä tulot jäivät toissa vuonna alle 15 000 euroon, lähes kahdella kolmanneksella tulot jäivät alle keskipalkan ja vain noin viidenneksellä tulot ylittivät 55 000 euroa. Alle 15 000 euron vuositulot kertovat, että osa yritystoiminnasta on osapäiväistä tai sivutoimista. 

Malinen viittaa ajankohtaiseen tuloerokeskusteluun: kun lähes kaksi kolmasosaa yrittäjistä tienasi alle keskipalkan, yrittäjien tulotaso venytti tulonjakohaitaria alaspäin.

Vertaile saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotusta vuonna 2012 tästä

Koko raportin pääsee lukemaan tästä: