Yrittäjistä harvempi kuin joka kymmenes tekee normaalia työviikkoa

17.4.2014

Yrittäjien työviikko venyy palkansaajia useammin yli viisipäiväiseksi. Viisipäiväinen työviikko on Suomessa yleisin: puolet työllisistä oli työskennellyt viitenä päivänä viikossa.

Yrittäjistä vajaa kolmannes työskenteli kaikkina viikonpäivinä. Tilastokeskuksen tiedot ovat vuosien 2009–2010 ajankäyttötutkimuksesta.

Yrittäjien työviikot vaihtelevia

Miesten työviikot ovat pidempiä kuin naisten. Työllisten miesten työviikon pituus oli keskimäärin 38 tuntia, kun naiset tekivät ansiotyötä keskimäärin 32 tuntia viikossa.

Vain päiväsaikaan oli tutkimusviikolla työskennellyt yli puolet työllisistä. Iltatyötä kello 18 jälkeen jonain viikonpäivänä tehneitä oli kaksi viidesosaa työllisistä. Yöaikaan oli työskennellyt runsas kymmenesosa työllisistä. Vain ilta- tai yötyötä tutkimusviikolla tehneiden osuus oli lähes olematon.

Perinteinen ”normaali” työviikko, jolloin työskennellään kokopäiväisesti maanantaista perjantaihin päiväsaikaan, oli tutkimuksen mukaan melko harvinainen. Vain yhdeksällä prosentilla yrittäjiä oli ”normaali” työviikko.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi