Barometri: Täällä palkataan uusia työntekijöitä

11.3.2014

Positiivisimmat työllistämisnäkymät löytyvät Pohjois-Suomesta, kertoo ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri. Manpower Employment Outlook Surveyn mukaan työnantajat eri puolilla Suomea aikovat palkata uusia työntekijöitä huhti–kesäkuun 2014 aikana.

Positiivisimmat työllistämisnäkymät raportoidaan Pohjois-Suomessa, kun taas maltillisimpia henkilöstön palkkaamisen suhteen ovat työnantajat Etelä-Suomessa. Rakennussektorin työnantajat raportoivat rohkeimpia työllistämisaikeita, kun taas julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla ennakoidaan henkilöstövähennyksiä.

ManpowerGroupin tiistaina julkistaman työmarkkinabarometrin mukaan 16 prosenttia suomalaisista työnantajista arvioi henkilöstötarpeensa kasvavan vuoden toisen neljänneksen aikana. Seitsemän prosenttia haastatelluista työnantajista puolestaan arvioi henkilöstömääränsä laskevan, ja 72 prosenttia uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori on huhtikuun ja kesäkuun välisellä ajanjaksolla +9 %. Tutkimuksessa haastateltiin 621:tä työnantajaa eri puolilla Suomea. Indikaattori on tähän mennessä vahvin sen jälkeen, kun Suomen ensimmäinen barometritulos julkistettiin syyskuussa 2012.

Työllistämisaikeet parantuivat 15 prosenttiyksikköä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja seitsemän prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

– Viime aikojen varovaisen optimistiset signaalit globaaleilta markkinoilta näyttävät vaikuttavan myös suomalaisten työnantajien odotuksiin, pohtii Iikka Lindroos, ManpowerGroupin toimitusjohtaja Suomessa.

– Viime kvartaalin melko pessimistinen ilmapiiri on muuttunut positiivisempaan suuntaan, ainakin lähitulevaisuuden osalta. Pidämme erityisen suotuisana, että työnantajat kaikkialla Suomessa ja seitsemällä kymmenestä toimialasta arvioivat lisäävänsä työvoimaa jossain määrin ensi neljänneksellä.

Työnantajat Pohjois-Suomessa raportoivat myönteisimmät työllistämisaikeet +19 prosentin indikaattorilla. Optimistisia työvoiman lisäämisen suhteen olivat myös työnantajat Itä-Suomessa (+11 prosentin indikaattori) ja Länsi-Suomessa, jossa indikaattori oli +9 prosenttia. Maltillisimmat rekrytointiaikeet raportoitiin Etelä-Suomessa (+1 prosenttia).

– Henkilöstön määrää on useimmissa organisaatioissa vähennetty niin paljon, että markkinoiden piristymiseen on varauduttava lisäämällä resursseja, Lindroos toteaa.

Tutkituista kymmenestä toimialasta suurin lisätyövoiman tarve raportoitiin rakennussektorilla, jossa työllistämisaikeiden indikaattori oli +34 prosenttia. Maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä kaivos- ja louhinta-aloilla indikaattori oli +16 prosenttia, hotelli- ja ravintola-alalla +11 prosenttia ja +5 prosenttia tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Synkimmät työllistämisnäkymät raportoitiin julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla, joissa indikaattori oli -5 prosenttia.

– Kaivosteollisuudessa vallinnut kriittinen tilanne on ainakin toistaiseksi rauhoittunut. Alalla aletaan taas uskoa henkilöstötarpeen lisääntymiseen, Lindroos sanoo.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi