Ohjeet päivitetty: Näin perit oikein

28.2.2014

Kuluttaja-asiamies on päivittänyt ohjeensa hyvästä perintätavasta.

Päivitetyssä hyvän perintätavan ohjeessa on otettu huomioon viime vuonna voimaantulleet perintälain muutokset. Muutoksilla on parannettu erityisesti velallisen asemaa vähentämällä velalliselle perinnästä syntyviä kuluja.

Kuluttaja-asiamies valvoo, että kuluttajasaatavien perinnässä noudatetaan perintälakia ja hyvää perintätapaa. Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi kuluttaja-asiamies on laatinut elinkeinonharjoittajille ja julkisyhteisöille ohjeen, johon on koottu kuluttajaperinnän kannalta keskeiset asiat.

Ohjeessa on paitsi kuluttaja-asiamiehen kannanottoja hyvästä perintätavasta myös neuvoja perintätilanteisiin liittyviin ongelmiin. Ohjeessa kerrotaan muun muassa esimerkkejä siitä, miten velallisen edut on perinnässä otettava huomioon ja milloin velalliselle voidaan katsoa aiheutuvan perinnässä tarpeetonta haittaa.

Katso ohjeet täältä.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi