Avaako hankintalain uudistus ovia pk-yrityksille?

16.1.2014

Europarlamentin läpäissyt uusi hankintalaki saattaa aukaista paremmat väylät pk-yrityksille päästä osingoille julkisissa hankinnoissa.

EU:n alueella käytetään 20 prosenttia kaikkien valtioiden BKT:stä julkisiin hankintoihin.
Europarlamentin läpäissyt hankintalain uudistus  edellyttää isojen julkisten hankintojen jakamista pk-yrityksille sopiviin osiin.

- Keskeinen syy pk-yritysten vaikeuksiin markkinoille pääsemisessä on ollut hankintojen keskittyminen. Ostot on tehty niin isoina kokonaisuuksina, että ne ovat olleet pienten yritysten ulottumattomissa. Vaatimus hankintojen jakamisesta pienempiin osiin on tervetullut, Suomen Yrittäjien johtaja Antti Neimala sanoo.

Sääntelytulva  säilyy

Uusi laki on kokonaisuudessaan massiivinen. Sääntelyä on pyritty yksinkertaistamaan.
Samalla on kuitenkin luotu uutta sääntelyä esimerkiksi hankintojen ympäristö- ja sosiaalisista vaatimuksista.
Neimalan mukaan sääntelyn paisuminen on pk-yrityksille ongelma. Niiltä puuttuvat usein riittävät resurssit monimutkaisten ja työläiden tarjousasiakirjojen laatimiseen.

Neimalan mielestä hankintadirektiivi olisi pitänyt säilyttää nimenomaan hankintamenettelyä koskevana lakina.
– Nyt mukaan on tuotu muita tavoitteita, kuten työntekijöiden suojelu, ympäristön suojelu ja alihankintaketjujen tarkempi kontrolli. Ne hämärtävät direktiivin varsinaisia tavoitteita ja siksi uudet säännökset ovat pettymys, Neimala kritisoi.

 
Voimaan vuonna 2016

Muutokset on vielä hyväksyttävä ministerineuvostossa. Sen jälkeen alkaa kahden vuoden määräaika, jonka kuluessa direktiivi on saatettava voimaan kaikissa jäsenmaissa.


Suomessa työ on jo aloitettu: työ- ja elinkeinoministeriö asetti valmistelu- ja ohjausryhmän valmistelemaan direktiiviuudistuksesta johtuvia muutoksia 11.11.2013. Ryhmien määräaika päättyy 1.5.2016.
 

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi