Seitsemän miljardia velkaa - mistä leikataan?

14.1.2014

Valtio rahoittaa tänä vuonna 54 miljardin euron budjetistaan yli seitsemän miljardia velalla.

13 prosenttia menoista. Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malisen mukaan on selvää, että jos velkaantumista halutaan hillitä, tarvitaan kipeitä ratkaisuja ja todellisia leikkauksia.

– Sosiaalietuuksien indeksikorotukset pitää jäädyttää, tai ainakin jättää tekemättä korotukset täysimääräisinä. Ne olisivat kovia toimia.

Malisen mukaan esimerkiksi kuntien valtionosuuksien leikkaaminen ei käytännössä auta taloutta, sillä se saa puolestaan kunnat korottamaan verotustaan.

– Se ei ole todellista menojen leikkaamista.

Hallituksen 50–50-malli, eli julkisen vajeen paikkaaminen puolisiksi leikkauksilla ja puoliksi veronkorotuksilla on toistaiseksi käytännössä painottunut veronkiristyksiin. Malisen mielessä nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa voimakkaiden veronkiristysten tekeminen vahingoittaisi orastavaa talouskasvua.

– Silloin velkaantumisasteen maali karkaa, hän viittaa julkisen velan osuuteen bruttokansantuotteesta.

EU-sopimusten mukaan julkista velkaa ei saa ylittää 60:tä prosenttia bruttokansantuotteesta, kun se Suomessa on noin 62 prosenttia.

Taloustilanteen kohentamiseksi Malinen hakisi ratkaisuja, joilla työllisten määrää ja talouden kasvua saataisiin lisättyä. Yritysten edellytyksiä työpaikkojen luomiseen pitäisi parantaa, ja myös työuria pidentää nykyisestä.

Käy katsomassa eduskunnan sivulta graafinen esitys valtion tuloista ja menoista: http://www.veropuu.fi/valtionbudjetti/.

Yrittäjäsanomat 
toimitus@yrittajat.fi