Ministeri huolestui pitkistä maksuajoista: Kaikki keinot käyttöön

22.12.2013

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson haluaa selvittää keinoja, joilla voitaisiin estää yritysten välisten maksuaikojen pidentyminen.

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin 2013 tulosten mukaan peräti 44 prosenttia pk-yrityksistä on joutunut hyväksymään yli 30 päivän maksuaikoja. 

Henrikssonin mielestä kehitys on huolestuttava, sillä maksuviiveet kasvattavat perinnässä olevia saatavia, maksuhäiriömerkintöjä ja luottotappioita.

- Nyt on käytettävä kaikki keinot, joilla voidaan parantaa työllisyyttä ja talouden kasvua. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa maamme talouden ja työllisyyden kannalta. Siksi niiden viesteihin on suhtauduttava erityisen vakavasti. Poliitikkojen tehtävä on lainsäädäännön avulla luoda mahdollisimman hyvä ilmapiiri yritystoiminnalle, Henriksson sanoo.

Suomessa ei ole pakottavaa sääntelyä yritysten välisten maksuaikojen pituudesta.

Sopimusvapauden periaatteen mukaisesti yritykset voivat keskinäisissä sopimuksissaan vapaasti päättää maksuajoista kuten muistakin sopimusehdoista. Maksuaikojen pitenemisen estämiseksi eduskunta on äskettäin ehdottanut lakialoitteessaan säädettäväksi pakottavasti 30 päivän maksuajasta. Myös Suomen Yrittäjät on tehnyt oikeusministeriölle vastaavan aloitteen.

Ministeri Henriksson haluaa selvityttää syyt maksuaikojen pitenemiseen sekä keinot kehityskulun kääntämiseksi. Oikeusministeriö selvittää asian yhteistyössä yrityselämää edustavien tahojen kanssa.

Yrittäjäsanomat 
toimitus@yrittajat.fi