JO RIITTÄÄ YHTEISKUNNAN YRITYKSILLÄ TEETTÄMÄ PALKATON TYÖ

5.11.2013

Pirkanmaan Yrittäjät ry esitti Lappeenrannassa 18.10.2013 pidetyssä Suomen Yrittäjien liittokokouksessa, että Suomen Yrittäjät ry ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta valtionhallinto lopettaisi yrityksillä teettämänsä maksuttoman työn.

Asia koskee yritysten hoitamaa verojen keräämistä ja tilittämistä valtiolle sekä yrityksille sälytettyjä ilmoitusvelvollisuuksia. Asiakkailta keräämänsä arvonlisäveron lisäksi yritykset suorittavat ennakonpidätyksen työntekijöidensä palkoista, maksavat sosiaaliturvamaksua palkkojen perusteella sekä huolehtivat työntekijöiden pakollisista vakuutuksista.

Yhteiskunnan yrityksillä teettämää maksutonta työtä ja hallinnollista taakkaa on Suomessa viime vuosina lisätty entisestään. Arvioiden mukaan yrityksille aiheutuu vuosittain lähes 2 mrd. euron hallinnollinen taakka pelkästään lakisääteisten tiedonantovelvoitteiden noudattamisesta.

Verojen kerääminen sekä muiden hallinnollisten velvoitteiden hoitaminen vie pk-yrityksissä runsaasti aikaa, joka on aina pois tuottavasta työstä. Yritysten hallinnollinen taakka rasittaa alle kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä keskimäärin 4.000 – 6.000 euroa vuodessa.

Valtio voisi hyvittää teettämästään työstä yritysten verotiliä

Pirkanmaan Yrittäjät esitti liittokokouksessa, että valtio hyvittäisi teettämästään työstä yritysten verotiliä palkkiolla, jonka suuruus riippuu yritysten tekemän työn määrästä, esimerkiksi siitä, kuinka paljon veroluonteisia maksuja kuukaudessa kerätään.

Yritysten hallinnollista taakkaa kevennettäisiin yksinkertaistamalla voimassa olevan lainsäädännön velvoitteita sekä kehittämällä viranomaisasiointia, erityisesti sähköistä asiointia. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, ettei valmisteltava uusi lainsäädäntö luo tarpeettoman raskaita uusia hallinnollisia velvoitteita yrityksille.

Pk-yritykset ovat kantaneet vastuuta yhteiskunnan hyvinvoinnista ja työllisyydestä. Tällä vuosituhannella kaikki uudet yksityisen sektorin työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin. Pk-yrityksille ei pidä sälyttää yhtään lisää velvoitteita ilman eri korvausta.


Liittokokouksessa 18.10.2013 esitetyn aloitteen voit lukea kokonaisuudessaan tästä.