Älä seuraa valtion esimerkkiä - Varustaudu kyberuhkaan

1.11.2013

Kyberrikollisuus ei ole uhka pelkästään valtioille, vaan tällä hetkellä kyberrikollisuus on suurin uhka myös yritysten toiminnalle.

Rikollisuus ei myöskään kosketa vain suuria yrityksiä, vaan pienetkin voivat joutua uhreiksi.

Uuden EY Global Information Security Survey 2013 -tutkimuksen mukaan yritykset ovat jäämässä alakynteen taistelussa kyberuhkia vastaan. Vain 17 prosenttia yrityksistä kokee tietoturvakäytäntöjensä olevan ajan ja yrityksen tarpeiden tasalla. Samaan aikaan 59 prosenttia kyselyyn osallistuneista organisaatioista raportoi ulkoisten kyberuhkien lisääntyneen.

Ernst&Youngin vuosittaiseen tietoturvatutkimukseen haastateltiin yli 1 900 ylimmän yritysjohdon edustajaa eri toimialojen yrityksistä 64 maassa.

– Nykyajan tietoturvallisuusriskit ovat teknologian kiihtyvän kehityksen myötä entistä monimutkaisempia ja vaikeammin ennakoitavissa. Jokainen yritys on vaarassa joutua kyberhyökkäyksen kohteeksi. Tutkimuksemme osoittaa, että erityisen alttiita ovat poikkeuksellisia liiketoiminnan järjestelyjä toteuttavat yritykset, kertoo EY:n it-riskienhallinta- ja tietoturvapalveluista vastaava johtaja Antti Herrala.

Vaikka 93 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on joko säilyttänyt tai kasvattanut tietoturvahallinnon budjettiaan, 65 prosenttia pitää käytössään olevia resursseja riittämättöminä. Resurssipula mainitaan yhtenä suurimmista hidasteista yritysten tietoturvakäytäntöjen kehittämiselle.

EY:n tutkimuksesta käy myös ilmi, että yrityksillä on kaikkialla maailmassa ongelmia löytää ja palkata oikeanlaisia tietoturva-asiantuntijoita.

Lisäksi yritykset joutuvat lataamaan kaikki panoksensa nykyisten teknologioiden kuten sosiaalisen median ja mobiililaitteiden käyttöönottoon ja turvaamiseen, eivätkä ne ehdi katsoa eteenpäin, kuinka kohdata seuraava teknologinen kehitysaskel.

Yrittäjäsanomat 
toimitus@yrittajat.fi