Yritystukipotti lähes puolittuu, muutoksia kriteereihin

1.11.2013

TEMin yritystukia suunnataan nykyistä enemmän kasvuyrityksille sekä aiempaa riskipitoisempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin. Suuyritystukien kriteerit tiukkenevat.

Uuden lain myötä lakkautetaan ja yhdistetään joitakin tuki-instrumentteja ja jatkossa järjestelmä muodostuu kahdesta avustuksesta: yrityksen kehittämisavustuksesta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Muun muassa valmistelurahoitus lopetetaan tuotteena, ja se yhdistyy kehittämisavustukseen. 

TEMin mukaan tavoitteena on suunnata avustuksia entistä enemmän yritystoiminnan uudistamiseen ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Samalla tukijärjestelmää luvataan yksinkertaistaa. Laki sisältää myös takaisinperintää koskevat, nykyistä selkeämmät säännökset. 

Kriteerit suurille tiukkenevat 

Kaikki TEMin hallinnonalan avustuspäätökset tehdään jatkossa ELY-keskuksissa.

– On arvioitu, että EU-rahoitus pienenee ensi vuonna ja kansallista tukea on leikattu. Tukieurot tulevat melkein puolittumaan vuositasolla, TEMin vanhempi hallitussihteeri Mikko Ojala kertoo. 

Kuudesosa ylipäätään valtion yritystuista menee suurille yrityksille TEMin vuonna 2011 tehdyn mietinnön mukaan. Ojalan mukaan vain muutama prosentti yrityksen kehittämisavustuksesta on vuosittain mennyt suuryrityksille.

– Suuryritysten hankkeiden tukemista koskevat EU:sta juontuvat kriteerit tiukkenevat vuosina 2014–2020. Näiden hankkeiden pitää olla uuden tuotannon aloittamista. 

– Pohjois- ja Itä-Suomeen kohdistuvien suuryrityshankkeiden tukemiseen on jätetty optio, joka mahdollistaa tuen myöntämisen tietyissä tilanteissa. Tällä hetkellä kriteerinä on, että myös pk-yritysten pitää hyötyä suuryrityksen investoinnista, Mikko Ojala tarkentaa. 

Ojalan mukaan tarkoituksen on tukea nimenomaan pk-yrityksiä myös yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella. Nykyisin yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta maksetaan etupäässä muille kuin pk-yrityksille. 

Uuden valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2014. Määräaikainen laki olisi voimassa vuosina 2014–2020.

Yrittäjäsanomat 
toimitus@yrittajat.fi