Suomen Yrittäjät vauhdittaa omistajanvaihdoksia

7.10.2013

Suomen Yrittäjät on käynnistänyt omistajanvaihdospalvelun, joka tukee yritystään myy-vää yrittäjää, sopivaa yritystä etsivää ostajaa ja heitä auttavia ammattilaisia vauhditta-maan kauppoja kaikkialla Suomessa.

Suomen yrityskenttä on murroksessa. Lähivuosina Suomessa tulee joka vuosi myyntiin lähes 3000 yritystä sen takia, että yrittäjä on jäämässä eläkkeelle. Sukupolvenvaihdos on edessä noin 1500 yrityksessä vuosittain.

- Suomessa on jäänyt huomaamatta yrittäjien ikärakenne ja se, että moni elinkelpoinen yritys on jäämässä vaille ostajaa, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Anssi Kujala sanoo.

- Jotta näiden yritysten tarjoamat työpaikat ja mahdollinen talouskasvu säilytetään, omistajanvaihdosten on onnistuttava. Siksi olemme aloittaneet kolmivuotisen palveluhankkeen, jolla tuetaan yrittäjiä ja eri puolilla Suomea toimivia yrityskauppojen ja omistajanvaihdosten ammattilaisia niin, että heillä on kaikki tarvittava tieto ja taito, mitä omistajanvaihdoksessa tarvitaan, Kujala jatkaa. 


Yrittäjiä heräteltävä

Omistajanvaihdos saattaa kestää helposti kymmenenkin vuotta.

- Siksi yrittäjiä on heräteltävä pohtimaan omistajanvaihdosta ajoissa, hankkeen projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä kertoo.

- Yrityksen on oltava myyntikunnossa, jotta yrittäjä saa siitä riittävän hyvän hinnan, Haavisto selittää. 

Apua tarvitaan myös siihen, mistä löytää sopiva ostaja. Suomen Yrittäjien palvelu Yritys-pörssi on tähän yksi keino. 

Myös ostajat kaipaavat usein herättelyä: aina ei tule mieleen, että yrittämisen voisi aloittaa ostamalla jo toimiva yritys.

- Aina ei tarvitse perustaa uutta, Haavisto vinkkaa.
 
Itse kaupassa tarvitaan usein ammattiapua. Kun yritys vaihtaa omistajaa, tieto ei siirry automaattisesti eikä hetkessä. Se vaatii aikaa ja apuakin. Ja vielä onnistuneen kaupan jälkeen uusi omistaja tarvitsee usein neuvoja.
 
Tähän kaikkeen Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeessa luodaan malli, joka toimii kaikkialla Suomessa.


Mukana laaja verkosto

Hanketta rahoittavat Suomen Yrittäjien lisäksi Yksityisyrittäjien säätiö ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna keskeiset omistajanvaihdostoimijat.
 
 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät, p. 050 550 1993, mika.haavisto@yrittajat.fi
varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät p. 0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi

Katso myös www.yritysporssi.fi 
 

Taustaa

Suomessa toimivista yrittäjistä lähes puolet on yli 51-vuotiaita.
 
Yrittäjien ikäjakauma Suomessa:
Yli 60-v. 18,1 %
51 – 60-v. 30,1 %
41 – 50-v. 28,6 %
31 – 40-v. 17,9 %
korkeintaan 30-v. 5,3 %
 
Omistajanvaihdosnäkymät 2010–2020:
Myyntiin 28 000 yritystä
Sukupolvenvaihdos 15 000 yrityksessä
Lopettaa 20 000 yritystä
 
Lähde: Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012
 
 
 
Ohjausryhmä:

Suomen Yrittäjät
Pirkanmaan ELY-keskus
Työ- ja elinkeinoministeriö
Suomen Uusyrityskeskukset
Finnvera
Yksityisyrittäjäin Säätiö
TEKES
Sitra
Finanssialan keskusliitto
SKAL
Fennia
Nordea