Kilpailuhäiriköt kuriin: Julkinen sektori pysyköön lestissään

12.4.2013

Suomen Yrittäjät kannattaa kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivallan lisäämistä koskemaan julkisen sektorin toimintaa markkinoilla.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen, jonka johdosta Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua julkisen sektorin taloudellisesta toiminnasta aiheutuviin kilpailuvääristymiin merkittävästi aiempaa tehokkaammin. Esityksen mukaan kilpailuvääristymät pitää poistaa ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta markkinoita vääristävä toiminta voidaan myös kieltää tai sille voidaan asettaa ehtoja, jotka korjaavat kilpailutilanteen neutraaliksi.

Suomen Yrittäjien mukaan peruslähtökohtana on oltava, että julkinen sektori luo edellytyksiä yritystoiminnalle ja huolehtii markkinoiden toimivuudesta. Tähän sisältyy se, että julkisen sektorin on pidättäydyttävä harjoittamasta yritysten kanssa kilpailevaa toimintaa.

- Vaikka ehdotettu kontrollijärjestelmä ei kokonaan kiellä julkisen sektorin toimintaa markkinoilla, se on tärkeä askel oikeaan suuntaan, johtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomessa vakavia kilpailuhäiriöitä

Hallituksen esityksen antaminen perustuu osaltaan EU:n komission päätöksiin, joissa se on katsonut valtion ja kuntien liikelaitoksia koskevan lainsäädännön sisämarkkinaperiaatteiden vastaiseksi. Komissio velvoitti Suomen muuttamaan liikelaitoksia koskevaa sääntelyä ja huolehtimaan samalla siitä, että kilpailuneutraliteetin valvonta järjestetään. Nyt annettu esitys täydentää viime viikolla annettua hallituksen esitystä kuntien liikelaitosten yhtiöittämisestä.

Neimalan mukaan julkisen sektorin harjoittaman yritystoiminnan aiheuttamat kilpailuhäiriöt ovat olleet Suomessa vakavia.

- Komissio antoi päätöksensä jo vuosia sitten, joten on korkea aika puuttua kilpailuhäiriöihin tehokkaasti. On suorastaan kiusallista, että tilannetta, joka on ollut päättäjien tiedossa jo pitkään, ei ole pystytty korjaamaan kotimaisin keinoin. Tämä tapaus osoittaa kuitenkin, että EU:n kilpailuoikeus tukee suomalaisten pk-yritysten toimintaedellytyksiä hyvinkin konkreettisesti, Neimala korostaa.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi