Yrittäjien verotusta kehitettävä nykyistä kannustavammaksi

7.3.2013

Yrittäjän käteen jäävän tulon kokonaisverorasitus ratkaisee yrittäjyyden kannustavuuden. Suomen hallitus kaavailee nyt yhteisöveron laskua, jonka myötä myös osinkovero saattaa kiristyä nykyisestä. Näin ollen yrittäjän kokonaisverotus kiristyisi.

Hallitus kokoontuu 21.3. tekemään varsinaisia päätöksiä nk. kehysriiheen. Yksi keskeisiä asioita on mahdollinen yhteisöveron lasku ja siihen liittyvä osinkoveron kiristymisuhka. On olemassa siten vaara, että yrittäjän kokonaisverotus kiristyy. Yhteisöveron lasku on sinänsä perusteltua, mutta sitä ei tule rahoittaa osaksikaan kiristämällä yrittäjien osinkoverotusta. Se johtaisi käytännössä laajan yrittäjäjoukon osalta kokonaisverotuksen (yhteisövero ja osinkovero) kiristymiseen, siis hallituksen työllisyystavoitteiden kannalta huonoon ja vastakkaiseen lopputulokseen.
 

Kokonaisverorasitus ratkaisee yrittäjyyden kannustavuuden


Yrittäjät kokevat yrityksensä ja omat verot yhdeksi kokonaisuudeksi. Yrittäjän käteen jäävän tulon kokonaisverorasitus ratkaisee yrittäjyyden kannustavuuden.
 

Osinko on ”yrittäjän palkkaa” ja sen verokohtelu on nykyisin ainoa yritysverotuksen kannustava elementti. Osingoilla turvataan yrittäjän ja yrittäjäperheen toimeentuloa ja rahoitetaan myös mahdollisia sukupolvenvaihdoksia. Verovapaita osinkoja ei ole olemassakaan, vaan kyse on osinkojen yhdenkertaisesta verotuksesta. Yhdenkertaisella verotuksella tarkoitetaan yrityksen ja sen omistajan verotuksen yhdistämistä niin, että tulo verotetaan pääosin vain yrityksen tai omistajan verotuksessa, ei molemmissa.
 

Osingot eivät myöskään ole irrallinen tuloerä eivätkä lahja, vaan osa yritystoiminnan tuloksesta ja tuotto yrittäjän riskinotosta. Yrittäjän näkökulmasta verotuksen kokonaisuus ratkaisee, onko yrittäjäriskin kantaminen järkevää ja kannustavaa vai ei. Yhteiskunnan näkökulmasta yrittäjäriskin kantaminen on huolehtimista talouden toiminnasta ja työllisyydestä.
 

Suomen Yrittäjät on tehnyt hallitukselle rakentavan ehdotuksen yritysverotuksen kehittämisestä nykyistä oleellisesti kannustavammaksi. Yrittäjäjärjestö ehdottaa, että hallitus ryhtyisi selvittämään yhtiöön jätetyn tulon myöhennettyä verotusta. Verotus toteutuisi vasta siinä vaiheessa, kun yrityksestä nostetaan tuloa, tämäkin kokonaisverotuksen kohtuullisena säilyttävällä tasolla.

 

Lähes kaikki uudet yksityisen sektorin työpaikat ovat syntyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana pk-sektorille, joten työllisyyden kannalta olisi paha virhe kiristää yrittäjien verotusta. Sitä pitäisi päinvastoin keventää.

 

Lisätietoja:

Jari Jokilampi, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 0500 731 445
Veikko Kiili, puheenjohtaja, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 0400 330 640