Rakennusyrityksissä pienet päihittivät suuret

22.2.2013

Rakentamisen pk-yritysten kannattavuus parani vuonna 2011, kun taas suuryrityksissä suunta oli vastakkainen.

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen liikevaihto oli 27 miljardia euroa vuonna 2011. Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia saavuttaen taantumaa edeltäneen vuoden 2008 tason.

Rakentamisen kannattavuus parani euromääräisesti, mutta liiketoiminnan tuottoihin suhteutetut tunnusluvut sen sijaan heikkenivät. Vuonna 2011 käyttökateprosentti oli heikompi kuin kertaakaan 2000-luvulla. Käyttökatetta kertyi seitsemän prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Parempi kannattavuus

Pk-yritysten kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna sekä euromääräisesti että suhteellisesti. Pk-sektorin toiminta olikin kannattavampaa kuin suurten. Pk-yritysten käyttökate oli noin yhdeksän prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tämä oli 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuotista parempi. Samalla suurten yritysten käyttökate heikkeni miltei puolitoista prosenttiyksikköä, 3,3 prosenttiin.

Pk-sektorin netto- ja kokonaistulokset vahvistuivat puolen prosenttiyksikön verran. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat rakentamisen tilinpäätöstilastoihin.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi