Hyvä uutinen: Yritykset pitävät kiinni työntekijöistään

11.2.2013

Pk-yritysten odotukset kuluvan vuoden suhdanteista ovat nyt hieman aiempaa myönteisemmät.

Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nyt +5, kun se kahdessa edellisessä barometrissa oli tasan nolla. Joka neljäs pk-yritys näkee suhdanteiden paranevan tämän vuoden aikana. Palvelualoilla odotukset ovat edelleen korkeammat kuin muilla aloilla.

 

– Todellista näyttöä tilanteen paranemisesta ei ole yrityksille vielä kertynyt, joten varovaisen toiveikkaat odotukset kohdistuvat lähinnä loppuvuoteen, sanoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm.

 

Myönteistä barometrin tuloksissa on myös se, että henkilöstöodotukset nousivat hieman kaikilla toimialoilla. Pk-yrityksissä on edelleen enemmän henkilöstönsä määrää lisääviä kuin henkilöstön vähentämistä suunnittelevia. Parhaimpina henkilöstöodotukset ovat pysyneet palvelualoilla.

 

Näkemykset rahoittajien luottopolitiikan muutoksista ovat pk-yritysten keskuudessa selvän kaksijakoiset. Runsas kolmannes rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana ottaneista koki luottopolitiikan kiristyneet erittäin paljon tai melko paljon. Lähes yhtä suuri osuus puolestaan totesi, että politiikka on muuttunut melko vähän tai erittäin vähän.

 

– Pitkään jatkunut talouden heikkous on pakottanut pk-yritykset erilaisiin sopeutustoimiin. Lähes kolmannes yrityksistä on sopeuttanut toimintaansa suhdannetilanteen takia, Lindholm sanoo.

 

Eniten sopeutuspaineita on ymmärrettävästi ollut teollisuudessa ja rakennusalalla. Sopeutustarve nousee myös yrityksen koon myötä.

 

Lue, mitä mieltä yrittäjät ovat veronkorotuksista.

 

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi