Pirkanmaan Yrittäjät mukana Turvallisuustiedon välitysverkostossa

24.1.2013

Tampereella on tänään (23.1.) käynnistetty Turvallisuustiedon välitysverkosto, joka helpottaa viranomaisten ja yritysten välistä viestinvaihtoa turvallisuusasioissa. Uutta verkostoa käyttäen turvallisuusuhista on mahdollista viestiä uudella tavalla ja erittäin nopeasti. Toiminnassa on vahvasti mukana Pirkanmaan Yrittäjät 44 paikallisyhdistyksen ja 10.500 jäsenen voimalla.

Pirkanmaan Yrittäjät on mukana uudessa tiedonvälitysverkostossa, joka helpottaa viranomaisten ja yritysten välistä viestinvaihtoa turvallisuusasioissa. Tiedonvälitysverkoston pilotointijakso keskittyy alkuvaiheessa Tampereella sijaitseviin kauppoihin ja kauppakeskuksiin. Jatkossa toimintaa laajennetaan koko Pirkanmaalle.


Tavoitteena rikosten ennaltaehkäisy ja yleisen turvallisuuden lisääminen


Turvallisuustiedon välitysverkoston tavoite on tiedonkulun parantaminen viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä, rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy, yleisen turvallisuuden tunteen lisääminen ja taloudelliset säästöt. Välitysverkosto toteuttaa alueellisesti Sisäisen turvallisuuden ohjelman, Turvallisempi huomen, toimenpidetavoitteita. Pilotoinnin aikana sekä portaalia että toimintamalleja kehitetään ja hiotaan käytännön kokemusten kautta.


Luotettava ja nopea tiedonkulku


Jokaisessa organisaatiossa on tehtävään valittu vastuuhenkilö, jonka vastuulla on välittää tieto eteenpäin omassa organisaatiossaan. Järjestelmään pääsy on rajattu ja näin ollen tiedon välitys on erittäin luotettavaa. Pirkanmaan Yrittäjät osallistuu pilotointiin 44 paikallisyhdistyksen ja 10.500 jäsenen vahvuudella, joka edustaa valtavaa määrää havaintoja tekeviä silmäpareja. Yrittäjien edustajana verkoston kehitystyössä on ollut Turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Juha Turunen.

Hankkeen käynnistämisestä on vastannut Pirkanmaan Turvallisuusklusteri. Yhteistyössä ovat mukana poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus, poliisiammattikorkeakoulu, Huoltovarmuuskeskus, Pirkanmaan Osuuskauppa, Kesko, Suomen lähikauppa, Securitas ja Pirkanmaan Yrittäjät.

 

Lisätietoja:

Juha Turunen
Turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja
Pirkanmaan Yrittäjät
p. 050 383 9860