Mölsä jatkaa Punkalaitumen Yrittäjien puheenjohtajana

1.12.2012

Martti Mölsä luovutti yhdistyksen viirin merkkipäivän johdosta Tuula Vataselle
Martti Mölsä luovutti yhdistyksen viirin merkkipäivän johdosta Tuula Vataselle

Kansanedustaja Martti Mölsä valittiin edelleen Punkalaitumen Yrittäjät ry:n puheenjohtajaksi.

30.11.2012 koolla ollut Punkalaitumen Yrittäjät ry:n syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Martti Mölsän ja erovuoroiset hallituksen jäsenet Markku Meskanen, Martti Mölsä, Markku Poutala, Sakari Pärssinen ja Ari Tapioharju edelleen hallitukseen. Ensi vuoden toiminnalliseksi teemaksi valittiin "Elinvoimainen ja toimiva kunta". Vuoden 2013 aikana on tarkoitus lisätä yhteistyötä Punkalaitumen kunnan kanssa perustamalla neuvottelukunta, jossa on edustettuna yrittäjäyhdistys ja kunta. Lisäksi on tarkoitus aktivoida kuntaa laatimaan elinkeinopoliittinen ohjelma, joka sisältää palvelustrategian, hankintastrategian ja yritysvaikutusten arvioinnin. Yrittäjäyhdistyksen tavoitteena on, että kunta kohdistaisi hankintojaan entistä enemmän pk-yrityksille ja, että yrittäjien mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintakilpailuihin lisääntyisivät.