Kohu työsuhdeturvasta: Näin palkkaaminen helpottuu oikeasti

25.9.2012

Jotta yritykset uskaltaisivat palkata erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, yksilöperusteista irtisanomissuojaa pitäisi lieventää joko pidentämällä koeaikaa huomattavasti tai sallimalla työsopimuksen päättäminen samalla tavalla kuin muutoinkin toistaiseksi tehdyissä sopimuksissa, eli kun päättämiseen on perusteltu syy.

Näin kuvaa johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjien linjaa työsuhdeturva-asiassa.

Nyt työsopimuksen saa irtisanoa työntekijän henkilöön liittyvästä ”asiallisesta ja painavasta syystä”.

- Kynnys on erittäin korkea, sillä perusteiden painavuuden osoittaminen on käytännössä hyvin hankalaa. Pahimmillaan yritys joutuu maksamaan kahden vuoden palkkaa vastaavan korvauksen työntekijälle, joka osoittautuu ominaisuuksiltaan sopimattomaksi kyseiseen työhön, Vanhanen sanoo.

Myös nykyinen neljän kuukauden koeaika, jonka kuluessa työsopimus voidaan päättää ilman asiallista ja painavaa perustetta, on Vanhasen mukaan käytännössä osoittautunut liian lyhyeksi paljastamaan mahdolliset ongelmat.

Sen sijaan taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet ovat Suomen Yrittäjien mukaan sisällöltään jokseenkin kohdallaan: kun yrityksellä ei ole tarjota töitä kaikille, se voi lomauttaa tai vaihtoehtoisesti irtisanoa työntekijöitä.

- Juuri tämä peruste onkin käytössä meneillään olevissa suurissa yt-menettelyissä, Vanhanen viittaa viime aikojen irtisanomisuutisiin.

Järjestelmä, jossa työsopimuksen päättämiselle ei olisi asetettu mitään perusteita, olisi suomalaisen oikeusjärjestyksen vastainen.

- Täydellinen työsuhdeturvan poisto myös vaikeuttaisi työvoiman saamista. Jos mielivaltaiseen työsopimuksen päättämiseen perustuva järjestelmä koskisi esimerkiksi vain pieniä yrityksiä, pienten yritysten mahdollisuus saada hyvää ja osaavaa työvoimaa vaikeutuisi varmasti, Vanhanen sanoo.

- Sellaisen järjestelmän esittäminen myös antaa väärän kuvan pienyrityksistä työnantajina. Niissä työsuhdeturva on hyvässä kunnossa, sillä yrittäjä irtisanoo vain harvoin, hän viittaa viime päivinä käytyyn julkiseen keskusteluun.

Suomen Yrittäjien jäsenistä 99,1 prosenttia eli noin 114 000 yritystä on pienyrityksiä, eli ne työllistävät alle 50 henkilöä. Koko Suomen yrityskannasta alle 50 henkeä työllistäviä yrityksiä on 98,9 prosenttia.

Yrittäjäsanomat
toimitus@yrittajat.fi