Yrittäjäsanomat: Valtiontalouden tasapainottaminen vaatii kasvua – yritystoimintaa voitaisiin vauhdittaa enemmän

30.8.2012

Valtion talousarvioesitys ensi vuodelle on seitsemän miljardia alijäämäinen, vaikka verotulojen arvioidaan kasvavan viisi prosenttia. Vaisu talouskehitys hyvin todennäköisesti jatkuu, joten Suomen Yrittäjien mielestä ensi vuonna on jatkettava valtiontalouden tasapainottamista. Finanssipolitiikan linjana tulisi silloin olla säästöihin painottuva tasapainotus. Veroaste on jo korkea, ja sen nostaminen heikentäisi jo muutenkin kovassa testissä olevaa talouden kilpailukykyä.

Budjettiesitykseen kirjatut kasvukannusteet – kuten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan verokannustin ja teollisuuden laajemmat poisto-oikeudet – ovat tarpeellisia.

- Kannusteet on kuitenkin toteutettava nopeasti ja ehdoiltaan selkeästi, jotta ne edistäisivät pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm sanoo.

Yritysten lukumäärä kääntyi laskuun jo vuonna 2010. Sen jälkeen laskeva trendi on nähtävästi jatkunut. Samalla työttömyys uhkaa kääntyä nousuun. Näiden trendien kääntämiseksi Suomen Yrittäjät olisi kaivannut täsmätoimia. Kotitalousvähennys olisi ollut perusteltua palauttaa viime vuoden tasolle. Näin olisi ylläpidetty rakennus- ja palvelualojen työllisyyttä ja myös torjuttu harmaata taloutta.

Myös arvonlisäveron korotuksen kielteisiä työllisyysvaikutuksia olisi voitu lieventää nostamalla veron pienyritysten liikevaihtoon liittyvää alarajaa nykyisestä 22 500 eurosta 50 000 euroon. Näin pienten, erityisesti palvelualoilla toimivien yritysten kannattavuus ja mahdollisuudet työllistää olisivat säilyneet kohtuullisina.

Budjettiesityksestä puuttuu myös teollisuuden kuljetuskustannuksia alentava polttoaineveron palautusjärjestelmä. Osana teollisuuden kilpailukyvyn parantamista palautusjärjestelmä olisi toteutettava mahdollisimman pian.

Hallitus antaa tänään valmistuneen budjettiesityksensä eduskunnalle, joka käsittelee sitä koko syksyn ja hyväksyy budjetin äänestyksissä ennen joulua.

Lisätietoja

varatoimitusjohtaja Timo Lindholm, Suomen Yrittäjät, p. 050 303 9398, timo.lindholm@yrittajat.fi