Selvä viesti: Kuntien tulevaisuus lepää yrittäjien varassa

20.7.2012

Menestyvät yritykset ovat kuntien olemassaolon elinehto. Yrittäjistä peräti 98 prosenttia ja muista suomalaisistakin 92 prosenttia on tätä mieltä. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien ja Kauppalehden tekemästä kyselystä, jossa selviteltiin muun muassa yrittäjien käsityksiä kunnan ja kunnanjohtajan tehtävistä. Kyselyn tulokset julkistettiin torstaina SuomiAreenassa Porissa. Sama konsensus vallitsee myös muissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Yrittäjistä 96 prosenttia on sitä mieltä, että yrittäjien ääni pitää kuulua paremmin kuntien päätöksenteossa. Muista vastaajista neljä viidestä allekirjoittaa väitteen. Ulkoistusten osalta yrittäjätkin ovat astetta varovaisempia. Yrittäjien mielestä lasten päivähoito on tärkeämpi ulkoistamisen kohde kuin vanhustenhoito. Vastaajista 80 prosenttia oli sitä mieltä, että kunnan itse tuottama vanhustenhoito kuuluu kunnan tärkeimpiin tehtäviin. Kunnallisen lastenhoidon luki kunnan tärkeimpiin tehtäviin vain 60 prosenttia yrittäjistä. Lähes kaikkien mielestä opetus on kuntien hoidettava tehtävä, kun taas alle puolet jättäisi kulttuuripaikkojen ylläpidon muiden harteille. – Tilaa ulkoistamisille siis olisi, tulkitsee tulosta Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala. Kujalan mielestä Suomen jokaisessa kunnassa pitää päättää, mitkä palvelut ulkoistetaan. – Kuntavaalien jälkeen uusilla valtuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa tähän. Päätöksellä on kiire, sillä kunnat eivät pysty tarjoamaan kaikkia palveluita ilman yritysten apua, Kujala sanoo. Kysely tehtiin keväällä yrittäjille sähköpostitse ja muille suomalaisille verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi yli 800 yrittäjää eri puolilta Suomea ja yli 1 200 muuta suomalaista. Yrittäjäsanomat toimitus@yrittajat.fi