SY: Pk-yrityksillä oltava keinoja suojautua harhaanjohtavalta markkinoinnilta

12.6.2012

Valtioneuvoston periaatepäätöksenä tänään julkaistussa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todetaan, että erityisesti pienyrittäjiä on voitava suojata nopeasti ja tehokkaasti vilpilliseltä ja harhaanjohtavalta markkinoinnilta. - Valtioneuvoston periaatepäätös on tärkeä ja osoittaa, että kymmeniä tuhansia pienyrittäjiä koskevaan ongelmaan on poliittista tahtoa puuttua, toteaa Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Tiina Toivonen.

Harhaanjohtavalla ja vilpillisellä markkinoinnilla ja usein sitä seuraavilla perintätoimilla harhautetaan ja pakotetaan etenkin pieniä ja uusia yrittäjiä maksamaan perusteettomia laskuja. Nämä yrittäjät voi rinnastaa kuluttajiin, vaikka kuluttajia suojaavia säännöksiä ei voi näissä tapauksissa soveltaa.
Suomen Yrittäjät teki maaliskuussa oikeus-, työ- ja elinkeino- sekä liikenne- ja viestintäministeriöille aloitteen harhaanjohtavaan markkinointiin puuttumiseksi. Aloitteessa esitetään selvitettäväksi useita lainsäädäntömuutoksia, jotka antaisivat sekä yrittäjille itselleen että viranomaisille nykyistä tehokkaammat keinot torjua lainvastaista menettelyä esimerkiksi erilaisten sähköisten hakemistopalvelujen myynnissä.

- Suomen Yrittäjät on jo useamman vuoden ajan saanut jäsenistöltään runsaasti harhaanjohtavaa markkinointia koskevia yhteydenottoja. Nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä yrittäjien suojaamiseksi ja harhaanjohtavan markkinoinnin kitkemiseksi, Toivonen toteaa.

Askeleena oikeaan suuntaan voidaan pitää valtioneuvoston eduskunnalle eilen antamaa lakiesitystä, jonka tavoitteena on selkeyttää perinnän ja tratan käytön edellytyksiä ja pelisääntöjä. Suomen Yrittäjät oli mukana lakiesitystä valmistelevassa työryhmässä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alkupuolella.